jump to navigation

tujuh raja samagama 6 March 2011

Posted by nurkalakalidasa in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

Jika Satria ke-7 ini adalah satria piningit, pantun sunda di bawah ini mirip dengan ramalan 7 Satria Ronggowarsito.

TUJUH RAJA SAMAGAMA

Carois nagri linuhung
Rahayat sabar tur surti
Rajana ragrag tunggara
Naek tahta teu kajudi
Turun tahta diemprakan
Silih ganti dipeupeurih

Raja munggaran kamashur
Calakan kasep tur sakti
Gagah rongkah jeung wibawa
Pidato ngaguyang ati
Rahayat kasirep manah
Cahyaning satria mukti

Raja numindeng tafakur
Mungguh alum ujug nyepi
Rahayat kokoreakan
Dibalur fitnah nu sirik
Kakecrik ku jala tunda
Sireum beureum ngegel matih

Raja nu diagung-agung
Nyorodot mihape wanci
nyangsangkeun ageman sukma
Jaladri tangtos ngajadi
Jaga rahayat santosa
Ngibing kinanti mustari

Raja kadua lumungsur
Caka ciki ngabeberik
Sireum beureum paburisat
Nuwantun enggal dibedil
Nu sieun dijeun kerak
Nu nyumput disapu martil

Katenjo okos nu makmur
Rahayat nagog ceurik
Ngusap tuur bari ketap
puerih peujit burit pati
buruh dipelak ngarenghap
malipir kasisi pabrik

Peurih rahayat ngagulung
Nyuntrungkeun raja ngaguling
Pahlawan nu kabeurangan
Ngarasa geus meunang wangsit
Padahal suing sabeulah
Milu aug bari ngingsring

Raja katilu mucunghul
Tuturubun beuki seuri
Pinter kusagala bisa
Elmu nyieun manuk beusi
Na uteuk ajol-ajolan
Polostrong ka jalmi-jalmi

Raja kaopat dituntun
Sinatria demokrasi
Luhung elmu dinul Islam
Kabogoh sakabeh santri
Putu wali nu karomah
Panutan para kiyai

Harepan digawir waktu
Diteundeun dilamping wangi
Rahayat kaburu hanjat
Raja buru-buru indit
Inggis ka nu mangku hajat
Mulang ka bu nu ngawit

Raja kalima ratu
Istri binangkit tumampi
Kalangkang cahyaning rama
Sabar darana nunggeulis
Geulisna wening cisoca
clak putih manah widuri

Sireum hejo ngagurumut
Miceungceum nami agami
Nyi ratu ngaheungheum nyaah
Sadaya sami walagri
rametek nu ngagareuwah
ratu mesem bari peurih

Ratu mulih waktor suwung
Rahayat keur henang hening
Galinggey tahta ditilar
Layar beureum gentos kelir
Walatra hejo ngajajar
Kembang korma ngalalantri

Raja kagenep jol manggung
Dipunjung diisin-isin
Naek tahta teu kahaja
Nyugemakeun nurarungsing
Nyumponan kalangkang banda
Panyumputan nu korupsi

Raja ngadawuh samutut
Nyarios ageman suci
Miwuruk bari can hadas
Ngajak eling bari nyengir
Rahayat kapegung urat
Rek ngadat lapar na peujit

Peurih kawengku ku imut
Balangsak kahibur janji
Rahayat panjang kasabar
Mungguh ngahampura deui
Bari nyuntrungkeun rajana
Pamimpin pating garuling

Raja nengkas embung mundur
Nagri paciweuh ngulisik
Hukum adonan bibika
Sanjata pamungkas diri
Hakim jaksa ngiring bingah
Kenging cengcelengan kendi

Ragrag mah moal kaluhur
Caang mah moal ti peuting
Raja nyekek kasorangan
Simeut meuting dina jeunjing
Tikusruk kana durukan
Rengse lalakon nagari

Sumpingna raja katujuh
Samagaha nyinglar pamit
Bulan nyimbeuhkeun cahaya
panonpoe bingah ngibing
Tahta purba ngawit muka
Sitinggil sumping ti langit

Sinatria beunghar rengkuh
Dada mencrang ku kanyaah
Panutan sagala alam
Sakti ku weningna ati
Marahmai alam bungangang
Sumping santri ti surgawi

Raja nu teu batal wudu
Rahayat murak kabungah
Seubeuh beuteung mundel peujit
Ciri nagri loh jinawi
Paheula heula sidekah
Paburu-buru ngawajit

Raja nu tabu kubendu
Welas asih sering nangis
Ngaraos seueur kakirang
Sanaos buktos santosa
Teu weleh nyuuh hampura
Sumamprak sakujur batin.

artinya

Ini cerita negeri yang luhur
Rakyatnya sabar dan patuh
dimana rajanya jatuh sengsara
Naik tahtanya tidak disangka
Turun tahta disorakin
Silih berganti disakiti

Raja pertama termasyhur
Pintar tampan serta sakti
Sangat gagah dan wibawa
Pidatonya menggoyang hati
Rakyat Kasirep hatinya
Cahayanya satria mukti

Raja yang suka tafakur
Sungguh alim dan suka menyepi
Rakyatnya berteriak
Disebabkan fitnah dan iri hati
Terkena jebakan jala
Semut merah yang gigitannya mematikan

Raja yang di agung-agung
Semakin lama semakin merosot
Tersangkut faham keyakinan
Pasti terjadi
Menjaga rakyat sentosa
tetap Menari menyanyi (kinanti)

Raja kedua yang lengser
gigih Mengejar ngejar
Semut merah lari tunggang langgang
Yang berani langsung ditembak
Yang takut dijadikan kerak
Yang bersembunyi disapu martil

Kelihatan seperti yang makmur
Rakyat jongkok nangis
Mengusap lutut sambil ketap (ketap tuh kayak ngiler pengen sesuatu)
Usut perih setengah mati
Buruh diperas sampai ngos-ngosan (ngarenghap)
Tersisih di sisi pabrik

Rakyat yang perih menggulung
Mendorong supaya raja terguling
Pahlawan kesiangan
Merasa sudah menang wangsit
Padahal sumbing sebelah
Ikutan sambil buang ingus

Raja ketiga muncul
Yang suka Terburu-buru dan suka ketawa
Pintar segala bisa
Punya Ilmu membuat burung besi
Otaknya ajol-ajolan (ajol-ajolan kayak melompat-lompat gitu mungkin artinya penuh ide kali ya.. basa indonesianya apa kitu ajol-ajolan)
Polos ke semua orang

Raja keempat dituntun
Satria demokrasi
Luhur Ilmu agama Islamnya
Kesayangan semua santri
Cucu wali yang berkaromah
Panutan para Kyai

Harapan Di ujung waktunya
Disimpan dilamping wangi
Rakyat keburu naik
Raja keburu-buru pergi
Takut dengan yang punya hajat
Pulang ke asalnya

Raja kelima ratu
Istri terampil menerima
Dibayangi cahaya bapaknya
Sabar daranya cantik
Cantiknya sebening cisoca
Hati seputih widuri

Semut hijau berkerumun
Memegang nama agama
Nyi ratu penuh sayang
Semua sama sejahtera
Masih tersisa kotoran yang menganggu
Ratu senyum sambil perih

Ratu pulang waktu sunyi
Rakyat sedang tentram-tentramnya
Galinggey Tahta ditinggalkan
Layar merah berganti warna
Hijau merata menjajar
Kembang kurma mengantri

Raja keenam tiba-tiba manggung
dipuja sambil disegani
Naik tahta tidak sengaja
Memuaskan orang yang banyak masalah
Memberikan bayang-bayang harta
yang disembunyikan orang yang korupsi

Raja banyak bicara
berbicara hal-hal suci
Menasehati tapi belum hadas
Mengajak eling sambil nyengir
Rakyat kepegang urat
Menahan lapar

Perih tertutup senyum
Sengsara terhibur janji
Rakyat panjang sabarnya
sungguh lagi memaafkan
Sambil menjorokkan rajanya
Banyak pemimpin terguling

Raja tetap tidak mau mundur
Negara perlahan-lahan jadi kacau
Hukum seperti adonan kue
Jadi Senjata pamungkas diri
Hakim Jaksa ikut bergembira
Dapat celengin kendi

Kalau Jatuh enggak mungkin ke atas
Kalau terang enggak mungkin di malam hari
Raja mencekik sendiri
Belalang yang bermalam (Pengikutnya) ikut terbawa
Tersungkur di durukan (bakaran api)
Selesailah lelakon negara

Datanglah raja ketujuh
Gerhana pamit pergi menyingkir
Bulan menyinarkan cahaya
Matahari gembira menari-nari
Tahta purba memunculkan wajahnya
Sitinggil datang dari langit

Satria kaya rendah hati
Dada diterangi dengan kasih sayang
Panutan segala alam
Sakti dengan beningnya hati
Merahmati alam bersuka ria
Datang santri dari surga

Raja yang tidak batal wudu
Rakyat mendapat kegembiraan
Perut kenyang padat berisi
Ciri negara loh jinawi
Dulu-duluan sedekah
Cepat-cepatan membuat wajit

Raja tabu akan kebencian
Berkasih sayang sering menangis
Merasakan banyak kekurangan
Walaupun terbukti membuat sentosa
Tidak segan meminta maaf
Pasrah sekujur batin

sumber:

http://eddycorret.wordpress.com/2010/06/07/7-satria-ronggowarsito/

Comments»

1. gema - 14 March 2011

ijin copas…

Like

nurkalakalidasa - 14 March 2011

silahkan.. ini aja copas kok πŸ˜›

Like

2. masterprimbon - 21 March 2011

tes

Like

3. masterprimbon - 21 March 2011

maksud dari Tersungkur di durukan (bakaran api)apa ya? ada yg tau

Like

nurkalakalidasa - 21 March 2011

kayanya sih gak bagus kk.. πŸ˜›

Like

4. Masterprimbon - 27 March 2011

Kang nur..apakah jakarta nanti akan terkena bencana besar?

Like

nurkalakalidasa - 28 March 2011

kemungkinan besar seperti itu kk πŸ˜€

Like

5. Masterprimbon - 28 March 2011

bisa dijelaskan ngga kang Nur bencana seperti apa dan kapan?

Like

nurkalakalidasa - 28 March 2011

kynya sih udah pernah saya tulis di blog ini.. tapi lupa di mana gitu.. πŸ˜›

Like

6. Masterprimbon - 8 April 2011

bisa dikasih tau blog yg mana?

Like

nurkalakalidasa - 9 April 2011

mohon maaf,.. karena sesuatu dan lain hal, saya tidak menjabarkan secara jelas…

tapi jika memahami ramalan jayabaya dan wangsit siliwangi, dan membaca tulisan serta komentar balasan saya.. pasti kk akan paham πŸ˜€

sekali lagi.. mohon maaf.. karena sesuatu dan lain hal πŸ˜€

Like

7. astrajingga - 20 May 2011

raja ke -2/soeharto berkuasa paling lama (30 tahun) krn soeharto adalah pemuja Hyang Wisnu.

raja ke -7/SPSW seorang avatar titisan Hyang Wisnu ?

Like

8. brama kumbara - 9 June 2011

pantun ini yg mengarang siapa??
apa dari jaman kuno??
kalo boleh tau dari kitab apa?? apa sumber sejarah resmi??

atau jangan2 baru2 ini aja dibuatnya .. (no offense cm pgn nanya)

Like

nurkalakalidasa - 10 June 2011

baca aja sumbernya kk.. πŸ˜€ πŸ˜€ πŸ˜€

Like

9. Cindy - 9 June 2011

Kalaupun dibuat pada zaman sekarang, orang yg membuat pantun ini memiliki hikmah yg begitu tinggi.
Barang langka…

Like

10. gueaje - 9 June 2011

Panyumputan nu korupsi <— klo dilihat dari sini kayaknya gak mungkin dibuat di jaman kuno

dulu di jaman kuno apa sudah dikenal kata2 korupsi….hahaha

Like

11. pajajaran - 23 June 2011

semoga yang kutulis ini akan menjadi kenyataan , dan bukan hanya hasil pemikiran.

selambat-lambatnya, sebelum tutup tahun ini, sp sudah menginjak kaki di pulau jawa,

raja pajajaran(prabu siliwangi) itu melihat sp semasa mencari /belajar bermacam pengetahuan, rumah di belakang sungai, ada 2 jenis pohon ,
lebak cawene, , semua yang dikatakan bukan kiasan, tapi wujud benda nyata,

mencari, dimana letak cawene itu,
jawabnya adalah : tempat dimana Prabu brawijaya menghilang,
dimana Brawijaya menghilang, berarti disitulah peradaban baru dimulai/dibuka,

mungkin hal pertama di lebak cawene yg mesti dilakukan adalah: menyimpan padi yg
banyak ( seperti yg dilakukandi zaman nabi Yusuf),

setelah gunung gede meletus, seluruh pulau jawa akan bergoyang keseluruh penjuru, dan ada wilayah rusak yg terberat

satu-satunya wilayah yang aman adalah: kota di gunung lawu, (tiitik tengah keseimbangan pulau jawa,

sebelum penderitaan di tanah jawa itu terjadi, maka mesti dipersiapkan segala keperluan hidup, mungkin ada baiknya bekerja sama dengan sultan Hamengkubuwono

aku beritau, apa kau mau jadi abdi yang menemani aku , mempersiapkan lebak cawene itu,( bila kau masih laki-laki yg suci/belum mneikah)

aku telah lama hidup terlalu senang dan nyaman, hidup terasa sia-sia, bila belum berbuat kebaikan untuk kehidupan orang banyak dan melepaskan penderitaan mereka di zaman sulit nanti

Like

12. ngawur - 27 June 2011

ya tepatnya sebelah timur gunung lawu, believe it or not

Like

13. untuk abdi/pembantu - 30 June 2011

sambungan,

ramalan jayabaya berisi : tentang keadaan hidup sp setelah berada di jawa,
sp akan tinggal di suatu dusun , dusun sukuh,
bertempat tinggal seperti rumah merpati susun3 adalah : candi sukuh (dengan 3 teras),

di dusun itu, sp akan memakai pakaian gadis desa, berkebaya memakai kerudung, bukan jilbab,

di sana sp akan ‘menggoda’ orang-orang tua yg mengalami kesusahan,sp akan menggoda dengan pertanyaan:
‘ hai, kakek/ hai nenek/siapapun yg sedang kesusahan, apakah kalian telah merasa bahagia hidup di dunia ini?’
‘apakah kalian menginginkansesuatu?’

manusia diciptakan sebagai khalifah dengan 2 tujuan:
1. melepaskan kesusahan manusia
2. memenuhi kebutuhan -kebutuhan hidup mereka,

2 permasalahn dunia saat ini adalah:
1.banyak manusia merasa kesusahan dengan banyak sebab, seorang pemimpin harus bisa melepaskan kesusahan rakyat

2. banyak orang kaya yg menimbun harta, sehingga banyak rakyat mati kelaparan disebelah lumbung padi,
karena lumbung padi itu dikuasai oleh orang-orang yg tidak amanat.

indonesia memiliki banyak lumbung padi tapi manusia kelaparan

batara= nabi

batara indera=raja di surga=raja perang= nabi Muhammad= nabi yang awal, tapi bertugas di akhir ,

berhentilah menulis yang sia-sia , mulai hari ini, tidurlah lebih awal/jangan menghabiskan malam dengan menulis hal yg sia-sia,

cerita cerita yg kau tulis, itu sia-sia, tidak berguna bagi manusia, tidak berguna bagi agama, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan,

saat kau menulis yg sia-sia, kau telah lalai

Like

nurkalakalidasa - 30 June 2011

oh jadi kalo kk mau dekat sama tuhan harus denger cerita dulu sebagai katalis nya yaa..? 😯

Like

14. Prabu Parikshit - 1 July 2011

SP masih belum tinggal di jatim untuk saat ini. karena keluarnya sp kan dari yogya, sesuai letusan merapi. sabdo palon turun dari situ dulu.

Like

15. Prabu Parikshit - 1 July 2011

sebab keluarnya sp bisa kita lihat dari kata lebak cawene. berarti kenapa sp keluar adalah karena mau mencari perawan. bayaran untuk mendirikan negara adalah perawan.

Like

16. Cindy - 4 July 2011

Raja kagenep jol manggung
Dipunjung diisin-isin
Naek tahta teu kahaja
Nyugemakeun nurarungsing
Nyumponan kalangkang banda
Panyumputan nu korupsi
……………………………………………….SBY nih !
Raja ngadawuh samutut
Nyarios ageman suci
Miwuruk bari can hadas
Ngajak eling bari nyengir
Rahayat kapegung urat
Rek ngadat lapar na peujit
……………………………………………….Sesuai
Peurih kawengku ku imut
Balangsak kahibur janji
Rahayat panjang kasabar
Mungguh ngahampura deui
Bari nyuntrungkeun rajana
Pamimpin pating garuling
………………………………………………..Sesuai
Raja nengkas embung mundur
Nagri paciweuh ngulisik
Hukum adonan bibika
Sanjata pamungkas diri
Hakim jaksa ngiring bingah
Kenging cengcelengan kendi
………………………………………………..Sedang proses nih!
Ragrag mah moal kaluhur
Caang mah moal ti peuting
Raja nyekek kasorangan
Simeut meuting dina jeunjing
Tikusruk kana durukan
Rengse lalakon nagari
……………………………………………….
Kita sedang menunggu fase ini.

Ragrag mah moal kaluhur
Caang mah moal ti peuting
Proses berjalan sesuai hukum alam………
Simeut meuting dina jeunjing
Tikusruk kana durukan
Simeut/belalang seharusnya berada di rerumputan atau alang-alang
Jeunjing adalah pohon kayu yg biasanya dipakai utk kayu bakar,
jadi sang Raja salah menempatkan diri sehingga akan ikut masuk dalam durukan/tungku.
Coba kita saksikan…….

Like

perempuan priangan - 8 July 2011

hahay cindy…..ane tahu kamu cemburu hahahahaha….

Like

17. bandar domba - 4 July 2011

salam….

naek teu kahaja jangan-jangan turun juga teu kahaja……
kalo iya, huhh…tragis nian nasibmu ye…ye.

Like

18. segoro geni - 4 July 2011

Raja mencekik sendiri-> SBY undur diri ?

Belalang yang bermalam (Pengikutnya) ikut terbawa-> Demokrat kena kasus?

Tersungkur di durukan (bakaran api)-> kerusuhan?

Like

SovietStalin - 17 August 2011

Demokrat makim tercoreng dengan banyaknya kasus seperti kasus Nazaruddin. SBY makin banyak yang mendesak untuk turun. Namun belum sekarang. Kita tunggu momen yang tepat untuk melakukan revolusi.

Like

19. bandar domba - 4 July 2011

salam……..

tikusruk kana durukan….mungkinkah gara-gara kasus si-udin…

Like

20. Cindy - 22 July 2011

Wah, saya makin percaya dengan pantun Sunda ini, kejadian akhir2 ini sangat menggambarkan hal diatas….

Like

21. JANGAN IRI PADA YESUS YANG BERUNTUNG - 26 February 2012

kirim pesan pada permadi:

” SP tidak muncul 2014, tapi bila rakyat memanggilnya, ia akan kembali”

lebih baik memerintah di negara lain yg sedang membutuhkan pemimpin daripada di negeri ini,

banyak orang sok pintar di negeri ini yg akan menolak Sp

Like

22. gladisavi - 28 February 2012

Lihat Youtube ramalan anak indigo di “Bukan empat mata edisi I am special # 5” …. munculnya pemuda dari keluarga sederhana, mungkin bs memuaskan para pencari

Like

23. Jon; the man from jati niskala - 30 December 2012

Salam….
Mohon ijin ngintip Mas Nurkalakalidasa..

Like

24. ryzal - 29 October 2015

Raja keenam tiba-tiba manggung
dipuja sambil disegani
Naik tahta tidak sengaja
Memuaskan orang yang banyak masalah
Memberikan bayang-bayang harta
yang disembunyikan orang yang korupsi
( kalo dirasa yg ini mirip banget sama perjalanan nya Jokowi yg merasa sbg piningit padahal dia adalah kriteria raja yg ke enam, dia naik tahta tidak sengaja dari gubernur di jateng waktu jabatan belum habis dapat promosi pindah ke jakarta terus naik pangkat jadi gubernur ibu kota negara, lalu jabatan gubernur ibu kota belum lagi habis naik tahta lagi menjadi presiden. ”benar2 mirip. karena judul nya tujuh raja samagama jadi saya gak hitung megawati sbg raja karena disini dia disebutnya ratu”)

Raja banyak bicara
berbicara hal-hal suci
Menasehati tapi belum hadas
Mengajak eling sambil nyengir
Rakyat kepegang urat
Menahan lapar

Perih tertutup senyum
Sengsara terhibur janji
Rakyat panjang sabarnya
sungguh lagi memaafkan
Sambil menjorokkan rajanya
Banyak pemimpin terguling
( jokowi juga banyak dari janji2 yg tidak ditepati dari kartu2 yg dia bilang sakti sampe sekarang entah bagaimana kabarnya, belum lg pada awal pemerintahannya ia sudah beberapakali menaikan harga bbm, yg membuat harga bahan pokok melonjak naik, dollar naik, ekonomi melambat, phk massal benar2 membuat rakyat kepegang urat menahan lapar )

Raja tetap tidak mau mundur
Negara perlahan-lahan jadi kacau
Hukum seperti adonan kue
Jadi Senjata pamungkas diri
Hakim Jaksa ikut bergembira
Dapat celengin kendi
(lihat saja lembaga hukum di era ini, benar2 mirip dengan uga ini bukan hanya seperti adonan kue tapi seperti air diobok obok)

Kalau Jatuh enggak mungkin ke atas
Kalau terang enggak mungkin di malam hari
Raja mencekik sendiri
Belalang yang bermalam (Pengikutnya) ikut terbawa
Tersungkur di durukan (bakaran api)
( bakaran api, maksudnya bencana asap di sumatra & kalimantan yg sudah mencapai ke singapura, malaysia, thailand dan philipina yg sebenarnya bencana yg berdampak secara internasional tapi tidak ditetapkan sebagai bencana nasional kali ya ) benar2 uga ini sangat cocok dengan kejadian sekarang rakyat bukan hanya perih menahan lapar tapi intuk bernapas pun rakyat susah pantas leluhur dijaman dulu benar2 mewanti wanti keturunannya agar waspada di jaman ini)

Selesailah lelakon negara
( yaa.. kita tunggu sajalah ending nya seperti apa, sesungguhnya saya juga menunggu ending nya mudah mudahan selamat dan happy ending

Like

Nuh - 2 November 2015

saya setuju, seperti halnya post nya pernah saya share pendapat ke grup CCSP, bahwa raja ke enam adalah jokowi, karena nyata2nya SBY turun secara baik2 bukan di turunkan paksa

Like

nurkalakalidasa - 6 November 2015

saya cuman pengen tau kk, kenapa yg seharusnya serah terima jabatan presiden bulan november di majukan 20 hari..?
1. apakah permintaan dari pihak jokowi..? jika ya = engga paham itung2an alamnya. knp..? (lihat opsi ke 2)
2. jika ‘kebijaksanaan’ dari sby, maka sby melempar ‘bola panas’/pelengseran tersebut ke jokowi.

kenapa..?
seperti pada tulisan saya no 23.
https://nurkalakalidasa.wordpress.com/2010/01/06/misteri-noto-nogoro/

dituliskan akan dilengserkan, sby yg diberi gelar oleh bbrp akun twitter sebagai sang ‘resi’, memahami akan hal ini dan melakukan manuver tersebut.
makanya saya tulis no 41.
https://nurkalakalidasa.wordpress.com/2014/08/30/selamat-jalan-dan-terima-kasih-bapak-sby-sang-satrio-boyong-pambukaning-gapuro-presiden-ri-ke-6-bapak-bangsa-sejatinya/

di sebutkan pemicu yg menjatuhkan/melengserkan akan itu2 saja, apakah itu…?
untuk level ‘resi’ tentu paham dan sudah melakukan manuver preventifnya dan langkah kedepannya… bahkan data di lapangan yang terjadi sesuai.
memang wajib yang namanya proses memakan waktu…
seperti apa..? ‘pecah kongsi’
kenapa..?
dua kanibal dalam satu toples pasti saling memakan.. apalagi kalo banyak.. :mrgreen:
kata tukang kopi di pinggir jalan:
“ngikutin napsu gak ada abisnya, kurang terous..” dan
“segala sesuatu yang berlebihan itu engga baek..” :mrgreen:

Like

25. ryzal - 8 November 2015

kita menuggu aja deh, mungkin enggak berapa lama lagi karena gempa di negri ini dalam sehari bisa ada lima kali dgn skala yg berbeda-beda bahkan terakhir gempa di Banten terasa hingga jakarta. Gunung-gunung di timur dan barat negri ini juga seperti hendak bangun satu persatu. apakah itu semua akan membuat Gunung Gede & gunung Lampung meletus kemudian disusul dengan tujuh gunung..?? saya juga enggak tau kapan tapi kalau kita melihat situasi alam seharusnya kita peka dengan suara alam belakangan ini

Like

26. Ryzal - 6 January 2016

Tiga gunung sudah meletus bersamaan di negri ini yakni Bromo, Soputan, dan sinabung akan kah dalam waktu dekat tujuh gunung besar akan meletus juga disusul gunung-gunung pada besar #kodealam serem!! Ya allah lindungi hamba

Like

27. Ryzal - 6 January 2016

Tiga gunung sudah meletus bersamaan di negri ini yakni Bromo, Soputan, dan sinabung akan kah dalam waktu dekat tujuh gunung besar akan meletus juga disusul gunung-gunung

Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: