jump to navigation

lalakon prabu siliwangi 2 May 2011

Posted by nurkalakalidasa in Uncategorized.
Tags: ,
trackback

LALAKON PRABU SILIWANGI
oleh Richadiana Kartakusuma pada 28 April 2011 jam 23:26

copas dari:
http://www.facebook.com/notes/richadiana-kartakusuma/lalakon-prabu-siliwangi/10150169747844475
Lajeng dina peuting nu didamaran ku samar bulan

Urang longok Raja urang

Nu dihurup ku musuh genepan !

Perang na rosa jasa

Eta genep papatih

Ku Raja urang laju ditubruk

Laju di awut-awut

Di luluh di gulung-gulung

Di rampid jadi ngahiji

Mani pating polonjon tina jubah inyana

Ting arenyut

Jiga tetep lesot tina wadahna !

Ting arenyut sabuligir

Jiga eungkuk pilegaeun

Balad Banten

Waktu neuleu kabeh papatihna

Deuk di podaran ku Raja Sunda

Heunteu taregaeun

Laju

Reog wae ngaleut

Cara sireum sirarange

Ngagurumut Raja urang !

Atug mani haliwu Raja urang !

Nya harita opat patih Banten bisa budi

Nya eta bengkong nu duaan

Arinyana mah heunteu kaburu !

Sabab kaburu modar mantare !

Lain paraeh ku Raja urang

Tapi

Modarna

Ditareunggelan urang Banten !

Sabab ku haliwu-haliwuna ngagurumut

Urang banten the

Teuteunggeulna

Sateunggeul-tenggeulna bae !

Datang ka loba balad Banten

Kararojor

Cigenden ku baturna keneh !

Urang caturkeun patih Banten anu opat

Arinyana bisa budi

Laju ngorejat bari ngarewel jubah !

Tapi

Lantaran ngorejatna bari haliwu

Nya atuh ngarawel teh

Sarewel-rewelna bae

Heunteu arengeuh pahili jubah !

Ku haliwu-haliwuna

Kai Cakra hanteu engeuh pahili jubah

Kai Jaya hanteu engeuh pahili jubah

Kai Asep hanteu engeuh pahili jubah

Kai Tubagus hanteu engeuh pahili jubah

Malah Kai Tubagus mah

Jaba tipahili teh

Inyana hanteu eungeuh

Make jubah the tibalik

Nu pieun cokor

Dipake di ruhur

Ari cokorna

Diasupkeun dina beuheung jubah !

Atuh leumpangna

Mani ciga nini-nini hudang ngajuru !

Ninggang di Kai Cakra anu begang

Nu karawel teh jubah godombrong

Pakeun baturna nu jangkung gede

Atuh barang dipake the

Ka luhur leuwih sasiku

Ka handap leuwih sadeupa !

Ceuk pikir inyana :

Bener sakti si Raja Sunda !

Ieu jubah mani kieu

Ka ruhur teu kadeuleu langit

Ka handap teu kadeuleu napak !

Nya gudubrak bae inyana labuh

Tikudewat

Nincak jubah panjang teuin !

Ceuk pikir inyana :

Panjang teuin !

Ngaing beubeurkeun !

Laju jubah panjang teh

Dibeubeurkeun

Digulungkeun luhureun cangkeng

Atuh tembong buraholna !

Der perang deui !

Perang rosa

Perang rosa jasa

Terus perang leuwih ti rosa jasa !

Raja urang

Najan gagah najan sakti

Tapi

Ari diruhun digurumut mah

Nya haliwu ogeh !

Nya kapaksa inyana mundur

Kadeseh ka beulah kaler

Datang ka palebahan birit leuwi !

Tah di dinya

Inyana katubruk ku nu ngahurup

Tapi Raja urang

Laju motah rosa jasa !

Nya lajuna mah

Gujubaaarrr !

Raja urang ragag ka leuwi

Gujubar

Kai Asep kabawa ragag

Inyana ngarawel jubah Kai Jaya

Kai Jaya ngarawel jubah Kai Cakra

Kai Cakra ngarawel jubah Kai Tubagus

Tapi

Lantaran jubah Kai Tubagus mah

Dibeubeurkeun

Nya nu ngarawel the

Buraholna !

Nya gujubaaarrr !

Jawara Banten jeung Cirebon nu opat

Kabedol kabawa ragag

Laju perang di dasar leuwi

Balad Banten eureun perangna !

Balad Pajajaran areureun perangna !

Lalajo nu keur perang di dasar leuwi !

Nya jadina mah

Euweuh nu perang di daratan

Kabeh jarajang teges

Nareuleu nu galungan di dasar leuwi !

Kabeh pasedek-sedek !

Datang

Euweuh nu areungeuh

Balad Pajajaran

Nyarelap di balad Banten

Balad Banten

Nyarelap di balad Pajajaran

Eungeuh-eungeuh soteh

Aya nu hitut !

Ceuk balad Pajajaran :

Hitut Banten yeuh !

Sejen deui peledakna !

Ari inyana ngalieuk teh

Baruk geuning lain batur sakamandoran

Tapi musuh

Urang Banten !

Nya der perang deui !

Perang di daratan

Perang di dasar leuwi

Ting gulutuk sora batu

Ting sareak sora koral

Ting kiricik sora keusik !

Burial !

Burial !

Cai kiruh ti dasar leuwi

Umpalna neunggaran gawir !

Ngagulugur gawir nu urug

Ngaguruh tangkal nu rubuh

Tangkal jati garaged

Sisi leuwi sabrang wetan

Rungkad ambles kabawa palid !

Ari palidna ?

Nyarangsang di birit leuwi

Tah di dinya

Engkena teh bakal ngadeg hiji lembur

Nu ngaranna di kiwari

Bantarjati

Urang tunda deui

Sina jadi lembur bantar jati !

Urang kocapkeun Ki Santang deui !

Kadeuleu ti awang-awang

Palebah leuwi sipatahunan

Loba jasa jelema keur saling genden !

Ceuk pikir Ki Santang :

Boa-boa

Jeung kadeuleuna

Jiga lain somah ngaing kabeh !

Gajleng !

Ki Santang luncat tina mega

Megana mani semplak sabeulah !

Sesemplakan mega nu beulah

Murag !

Ragagna malang

Nyampai dina lamping

Sakaleren gunung gede

Engkena

Dihandapeun ngadeug hiji lembur

Nu kiwari disebutna

Mega mendung !

Lajukeun urang Ki Santang !

Jrut inyana turun

Jlig inyana nepi

Jung inyana nantung

Kadeuleu aya numpukan

Ngagunuk cara picung buruk !

Ceuk Ki Santang bari tulak cangkeng :

Nahaeun yeuh ?

Ceuk nu nagunuk :

Nu areleh perang !

Ceuk Ki Santang :

Urang mana ?

Ceuk nu ngagunuk :

Pajajaran !

Ceuk Ki Santang :

Eleh ku saha ?

Ceuk nu ngagunuk :

Ku urang Banten !

Ceuk Ki Santang :

Kunaha make areleh ?

Ceuk nu ngagunuk :

Licik sih !

Kaci ngegel ceuli

Nyolok mata jeung nyingkabkeun samping !

Ceuk Ki Santang :

Lain licik !

Eta tah aturan perang anyar !

Tapi kumaha sabab perang ?

Ceuk nu ngagunuk :

Ngabelaan Raja !

Ceuk Ki Santang :

Di mana Raja ?

Ceuk Nu ngagunuk :

Tuh di dasar leuwi !

Keur dihurup ku opat urang !

Ki Santang teu loba deui catur

Laju inyana tuturubun

Ngajubar !

Lep !

Inyana teuleum !

Tapi sabab caina kiruh

Teu kadeuleu

Mana Bapa mana musuh !

Ceuk Ki Santang :

E eh !

Mun neunggeul bari teu neuleu

Bisa salah anu keuna !

Leuwih hade

Ieu leuwi hade ngaing bedahkeun !

Nya der dibedahkeun

Ka hilir ciliwung guntur !

Ka girang ciliwung surut !

Kocapkeun anu garelut !

Heunteu areungeuh

Sipatahunan mingkin saat !

Barang beak cai kiruhna

Ka deuleu ku Ki Santang

Raja eundeuk diporeatkeun !

Teu antaparah !

Saebrur Raja direbut

Lung di kadaratkeun !

Anu karebut musuhna

Karuhan bae ambek jasa !

Kadeuleu ku arinyana

Aya musuh anyar !

Laju pating surungkuy

Ting garebay

Ngarajol bari raranggeum

Eundeuk nyekek beuheung Ki Santang !

Ki Santang ngeunah seuri !

Laju leuwi di kubek deui

Kiruhna kiruh jasa

Datang kaeuweuh nu bisa kadeuleu !

Ki Santang mah

Inyana laju ngadapang

Malang dina pamontengan !

Inyana ditubruk ku opat patih Banten

Tapi Ki Santang

Nyejat bari ngagakgak !

Pamuntangan laju bedah

Nyot buburialan !

Atuh kaceot

Opat patih urang Banten !

Hulu inyana ngadalagor batu

Mani remuk ka batu-batuna

Awak inyana naleungar cadas

Mani raraungkad gawir-gawirna !

Nya mooooooooooodar !

Laju paralid

Laju engkena nyarangsang !

Anu saurang

Dilebaheun kiwari tanah jelebut

Anu saurang deui

Di bilangan kiwari tanah bojong gede

Saurang deui

Di bilangan kiwari tanah citayem

Saurang deui

Di bilangan kiwari tanah sawangan !

Tapi saha nu nyarangsangna ?

Saurang geh

Datang ka iraha ogeh

Moal aya nu nyaho !

Lantaran waktu paralidna

Marake jubah nu pahili

Pahili ka pangkat-pangkatna !

Ngan bae

Engkena kabejakeun

Ceunah mah jaradi karamat !

Tunda deui Keun sina jaradi karamat !

Lajeng

Ayeuna

Urang teang Si Lengser

Si Lengser karuhan sakabeh tukang pantun !

Barang balad Banten eureun perangna

Barabg balad Pajajaran nunda perangna

Embah anis jeung embah anom

Eudeuk areureun nunda perangna

Ngan Si Lengser anu hanteu !

Ceuk Si Lengser :

Eundeuk ka marana dia ?

Ceuk Embah Anis :

Deuk neuleu nu dipodaran di dasar leuwi !

Ceuk Embah Anom :

Deuk neuleu nu dibeset di dasar leuwi !

Ceuk Si Lengser :

Moal kadeuleu !

Caina geh kiruh !

Mending geh,

Urang lajukeun perang urang !

Kapalang

Tingal sajurud deui !

Tapi Embah Anis deuk nojok terus

Emabh Anom ogeh deuk nojok terus

Laju ku Si Lengser

Emanh Anis dijenggut jambrongna

Emabh Anom dijebak jabrikna !

Karuhan

Mani pating caweuweuw !

Tapina

Hanteu ngaralawan

Sabab harayang lalajo nu perang di dasar leuwi !

Torolong bae duaan lalumpatan

Lalumpat bari darongko

Lalumpat bari susulumputan !

Lantaran hayang jarongjon lalajona

Jeung ulah kapanggih ku Si Lengser

Nya lalajo teh

Dibirit leuwi sabrang kulon !

Caringgoooo bae !

Dina sisi gawir handapeun kopo

Tunda deui !

Keun sina caringogo !

Kocapkeun

Raja Sunda jeung Ki Santang !

Geus haranjat deui !

Laju ngabuburak balad Banten

Mani ting alacir paburisat

Jiga rorongo dikebutkeun !

Ceuk Raja ka Ki Santang :

Hadena Aden kaburu datang !

Ceuk Ki Santang :

Mun teu kaburu ?

Ceuk Raja :

Mantak teuin lalakon panjang

Tah

Ari geus paralid mah

Moal bisa calutak deui !

Tapi sing aringet !

Najan arinyana

Geus eleh dua kali

Rajana mah

Panasaran keneh !

Tangtu inyana the

Hayang keneh nyilakakeun urang

Nyilakakeunana

Moal ku jalan kasar

Tapi ngakalan

Ku jalan halus !

Bejaan kabeh sanak, kabeh kadang

Sing ti ayeuna keneh

Pipir imah saimahna

Beulah kenca nu di tukang

Di hareup beulah katuhu

Marelak

Tangkal sente

Pikeun tumbal keuna baraja !aju marelak deui

Tangkal cau emas

Pieun tamba keuna wisaya

Sabab kahareupna

Musuh teh ngalawana

Ku jalan guna wisaya

Ku teluh eujeung mudu

Ku warejit utah getih

Nyieun edan jadi sasar

Gering nangtung ngaganggayong !

Tapi teu mudu sieun !

Mun aya nu keuna kitu

Sambat bae bae ngaran bapa

Celuk bae ngaran dia

Laju mandian ku cai

Ti leuwi sipatahunan

Jeung inuman

Ku cai

Ti pancuran tujuh !

Ari jampena ?

Sina diajar bae ti Si Lengser !

Tunda deui !

Sina diajar jampe teluh ka Si Lengser

Kocapkeun deui Si Lengser di tegalan !

Inyana dagdag-digdig sorang bae

Tulang cangkeng bari tetenjrag

Hahaok bari popolotot

Ngareuhak bari kekerot

Nantang musuh nu tingaleun kalang !

Kadeuleu ku inyana

Gawir urug, leuwi bedah

Balad musuh loba nu paling !

Ngeunah jasa angen Si Lengser

Gadag-gidig inyana ka tengah tegalan

Leungeun anu kenca

Tulak cangkeng nyerengkebeng

Nu katuhu

Dikeupatkeun ngagandejang

Cara deumang eundeuk nganjang

Endeuk mogor ka anak mandor !

Ret inyana ka kaler

Leuweung jati urug saparo

Mani ngemplong deudeuleuan

Kadeuleu aya deui ngaraleut

Nu areureun di birit leuwi

Birit leuwi sabrang kulon !

Nu ngaraleut teh

Laju ngaromong jeung sesana balad Banten !

Tah lebah dinya

Engkena tah nadeug hiji lembur

Nu kiwari disebutna

Pabaton !

Sabab urut ngumpul jeung badami !

Si Lengser laju nabeuh bende !

Atuh

Barang bende ditabeuh deui teh

Mani beeeeejat burarakan !

Ari ceuli bende ?

Mani ngacleng

Ragragna di leubahan nu kiwari jadi lembur

Nu ngarana

Ceuli beunde !

Kadenge ku Raja urang

Laju dihaokan

Ceuk Raja :

Nahaeun Lengser ?

Ceuk Si Lengser :

Musuh datang deui !

Ceuk Raja :

Sabaraha ?

Ceuk Si Lengser :

Nyaho teuin !

Teu kabilang

Ngan ayeuna mah marake jendol !

Der perang !

Perang deui !

Perang

Perang

Perang batur, perang !

Leuwih rosa ti perang nu ti heula !

Perang jeung musuh nu anyar datang

Perang jeung nu marake jendol

Perang deui jeung sesana balad Banten !

Perang, perang !

Urang Pajajaran

Dihurup hiji musuh salikur

Sabab urang Banten

Dibantu ku balad ti wetan !

Lantaran balad musuh nu ti wetan

Tambah deui tambah deui

Nya kawalahan ogeh Raja urang

Nya kawalahan ogeh Ki Santang

Nya kawalahan ogeh Si Lengser !

Burubul musuh ti kidul

Surudug

Si Lengser ka kidul !

Burubul musuh ti kulon

Surudug

Si Lengser nangkis di kaler !

Burubul musuh ti wetan

Surudug

Si Lengser ngamuk di wetan !

Urang Pajajaran perangna rosa jasa !

Sakabeh ngilu perang

Aki-aki ngilu perang

Nini-nini ngilu perang

Karuhan nu ngarora mah

Nu lelengeh ngilu perang

Nu barujang

Ngalawanana galak jasa

Sabab ku beubeureuh

Mun ku musuh

Nu sapotong dikeureut sapotong

kimpoi the

Endeuk moal dijadikeun !

Perang nu cawene ?

Leuwih giras ti cangehgar

Sabab arinyana heunteu sudi

Mudu leungit anu nyempil

Dicarokel make obeng !

Perang, batur, perang !

Mangkin lila beuki rosa

Mangkin tambah balad musuh

Beuki kawalahan Pajajaran ……….. !

Ceuk Raja ka Si Lengser :

Mun kieu terus-terusan

Matak boa mudu mundur !

Ceuk Si Lengser :

Encan wayah !

Leuwih hade

Urang ganti aturan perangna !

Urang make aturan anyar

Nya eta

Akeul dulang kaju samida !

Hartina

Kaju seungit pieun ngukus !

Tegesna

Amin jaya aya di urang

Tangtu musuh bakal musna

Tapi

Amun apes papasten urang

Paeh geh moal jaradi jurig

Sabab sukma urang

Diparenahkeun di kahiyangan !

Lantaran paehna urang

Gara-gara

Satuhu ka Sang Rumuhun

Bela-pati ka Nagara !

Ceuk Raja :

Kumaha ngaturna ?

Ceuk Si Lengser :

Geura tuturkeun !

Laju Si Lengser ka tengah tegalan

Burudul musuh ti kidul

Suruntul Si Lengser ka kaler !

Burudul musuh ti kulon

Suruntul Si Lengser ka kidul !

Burudul musuh ti kaler

Suruntul Si Lengser ka wetan !

Cindeukna mah

Perang cara Si Lengser teh

Datang ka lebur jagat tetempuran ogeh

Moal deuk aya nu bisa nuri !

Sadupak-dupakna matak cilaka

Satubruk-tubrukna matak ripuh

Satejeh-tejehna matak bengek

Satincak-tincakna matak bohak

Sarawel-rawelna mataj soek

Nya karuhan

Musuh mani paburisat !

Kumaha amun

Burubul musuh ti wetan ?

Suruntul Si Lengser ka tengah tegalan !

Amun musuh anggeus parek

Si Lengser laju nonggeng

Bari nonggeng nyingsatkeun samping !

Ku maha ari musuh ?

Arinyana laju bae kasima !

Sabab pikir arinyana

Eta kanjut inyana geus sagede kiiiitu … !

Tada teuin meureun gaganden inyana mah … !

Nya laju sakabeh anu nareuleu Si Lengser nonggeng

Pada kalenger !

Cindekna perang cara Si Lengser mah

Datang ka iraha ogeh

Moal endeuk aya nu niru !

Teu kabilang anu modar

Teu kabilang anu rarusak …. !

Nu teu katibuk teu kadupak

Teu katejeh teu kasiku

Ripuhna mah sarua baeeeee … !

Malahan arinyana mah

Paraeh teh leuwih cilaka !

Nya eta

Molotot bari sambutut

Bari leungeun marencet irung !

Sabab Si Lengser

Perang teh inyana mah mamawa sigung … !

Tunda heula ! Keun Si Lengser sina nurutan sigung !

Kapalang urang lajeng batur !

Urang mah, urang tempo Raja urang !

Nu keur perang dibantu ku Ki Santang !

Perang nyana rosa jasa !

Datang ka tegalan sakitu legana

Jadi heurin ku nu keur perang ……. !

Ting dorongkok tampal nu reuntas

Ting bareok dapuran awi … !

Tegal lega

Ngalegaan … !

Beuki lega beuki lega ……. !

Engkena di tegalan tadi perang, ngadeug lembur

Nu kiwari disebut Tegal lega !

Ceuk tadi ogeh

Urang Pajajaran kawalahan !

Sabab najan gagah najan sakti !

Ari musuh

Tambah deui tambah deui mah

Lila-lia nya kawalahan jasa !

Raja urang kasedekeun ka beh kidul

Ki Santang kasedeken ka beh kidul

Ari Si Lengser ?

Inyana mah terus bae saradag sarudug susurudug ….. !

Barang nyurudug deui the

Kalangsu teuin …. !

Engeuh-eungeuh

Inyana tikacubar di Cai Sadani

Pucunghul inyana timbul

Alagag-euleugeg bari kabesekan

Laju

Gurawil keuna gawir

Jiga peusing unggah ka pasir !

Hanteu kanyahoan … Kadewek !

Cokor Si Lengser sadua-dua

Ti lebak aya nu newak !

Heu !

Si Lengser aya nu ngabeubeutkeun !

Mani nambru jiga mandilaka dalu !

Ceuk nu ngabeubeutkeun sabari nyareungir :

Heheh !

Kapiheulaan nyah !

Ceuk Si Lengser :

Heueueueu … Euh !

Laju inyana endeuk ngalawan

Ngalawan bari muranteng

Bari muranteng keuna cangkuwang !

Tapi ti lebak

Cokor Si Lengser duanana

Dibaredol sataker tanaga !

Laju Si Lengser tetejeh ,

Satejeh kadia tejeh !

Katilu tekeh mah

Gubrag bae Si Lengser ngajolopong !

Laju disesered

Digusur ka lebak deui !

Reg randeg

Sabab Si Lengser muntang keuna cangkuwang deui !

Cangkuwang geh cangkuwang baheula lain cangkuwang jaman kiwari !

Laju pabedol-bedol …. !

Musuh ngabedol Si Lengser !

Si Lengser ngabedol cangkengna !

Bedol

Bedol !

Bedol pabedol-bedol !

Ari nu ripuhna mah

Nya Si Lengser baeeee !

Pikir inyana :

Saha manusaaaaa nu ngabedol ?

Ari ret the

Kadeuleu ku inyana dua urang ting carengir !

Ceuk Si Lengser :

Geuning si ganggarangan !

Si Anom jeung si Anis !

Ceuk Embah Anom jeung Embah Anis :

Heheh ! Beunang siah ayeuna mah !

Si Lengser motah deui !

Inyana motah jasa

Tetejeh sabari muranteng

Bari muranteng sabari nyerengid !

Ceuk Embah Anom :

Bedul nis !

Urang sundatan !

Ceuk Embah Anis :

Bedul nom !

Urang sundatan !

Ceuk Si Lengser :

Moal teurak !

Geus liat teuin !

Laju pa bedol-bedol deui …. !

Bedas nu ngabedol

Pageuh nu dibedol …

Tapi lajuna mah

Cangkuwang laju rungkad pegat akarna !

Harita ti patuha

Di tonggoheun Balekambang

Ku balad urang nu keur jaga

Kadeuleu Si Lengser keur rorowesan !

Laju di tarulungan !

Durudud Si Lengser digarusur ditarulungan !

Dereded ! Si Lengser disesered

Disered musuh ka lebak deui

Disesered ka sisi cai !

Durudud ! Si Lengser ku batur-batur

Digusur ka tonggoh deui

Dibawa unggah ka lebah Patuha !

Tapi

Dereded Si Lengser ku musuh-musuh

Disesered ka lebak deui !

Durudud deui ! Dereded deui !

Ka tonggoh deui ka lebak deui

Datang ka gawir lebah dinya

Beuki legok beuki lega … !

Ceuk Si Lengser :

Terus batur terus !

Itung-itung ngangaraji jagat !

Terus !

Abeh kurap dina taktak

Abeh hapur dina bujur

Kabeh beak ka akar-akarna !

Ceuk balad urang di patuha :

Rambati …. rata haaayu !

Laju

Durudud Si Lengser digusur ka ruhur !

Ceuk embah Anom jeung embah Anis :

Upih jambe murag ngabete !

Bereleeeeee !

Dereded Si Lengser ku Embah Anom jeung Embah Anis

Deserered deui ditatarik deui ka sisi cai !

Barang anggeus ku batur-batur

Didurudud ka luhur deui

Kumusuh deuk disered ka leubak deui

Ceuk Si Lengser ka urang Patuha :

Esotkeun batur leupaskeun !

Atuh barang dereded teh

Embah Anom jeung Embah Anis

Nararik the

Badis meset jeujeur pegat useupna !

Mani tinggulitik jujuralitan

Ting garolong ka lebakeun

Paheula-heula jeung Si Lengser !

Lantara Si Lengser mah

Awak inyana lintuh cara kebo buleud keur reuneuh

Atuh Si Lengser mah

Ngagorolong teh

Cara berenuk murag di lamping !

Karuhan

Inyana datang pangheulana ka sisi cai !

Kapalang urang lajeng batur !

Urang mah, urang tempo Raja urang !

Nu keur perang dibantu ku Ki Santang !

Perang nyana rosa jasa !

Datang ka tegalan sakitu legana

Jadi heurin ku nu keur perang ……. !

Ting dorongkok tampal nu reuntas

Ting bareok dapuran awi … !

Tegal lega

Ngalegaan … !

Beuki lega beuki lega ……. !

Engkena di tegalan tadi perang, ngadeug lembur

Nu kiwari disebut Tegal lega !

Ceuk tadi ogeh

Urang Pajajaran kawalahan !

Sabab najan gagah najan sakti !

Ari musuh

Tambah deui tambah deui mah

Lila-lia nya kawalahan jasa !

Raja urang kasedekeun ka beh kidul

Ki Santang kasedeken ka beh kidul

Ari Si Lengser ?

Inyana mah terus bae saradag sarudug susurudug ….. !

Barang nyurudug deui the

Kalangsu teuin …. !

Engeuh-eungeuh

Inyana tikacubar di Cai Sadani

Pucunghul inyana timbul

Alagag-euleugeg bari kabesekan

Laju

Gurawil keuna gawir

Jiga peusing unggah ka pasir !

Hanteu kanyahoan … Kadewek !

Cokor Si Lengser sadua-dua

Ti lebak aya nu newak !

Heu !

Si Lengser aya nu ngabeubeutkeun !

Mani nambru jiga mandilaka dalu !

Ceuk nu ngabeubeutkeun sabari nyareungir :

Heheh !

Kapiheulaan nyah !

Ceuk Si Lengser :

Heueueueu … Euh !

Laju inyana endeuk ngalawan

Ngalawan bari muranteng

Bari muranteng keuna cangkuwang !

Tapi ti lebak

Cokor Si Lengser duanana

Dibaredol sataker tanaga !

Laju Si Lengser tetejeh ,

Satejeh kadia tejeh !

Katilu tekeh mah

Gubrag bae Si Lengser ngajolopong !

Laju disesered

Digusur ka lebak deui !

Reg randeg

Sabab Si Lengser muntang keuna cangkuwang deui !

Cangkuwang geh cangkuwang baheula lain cangkuwang jaman kiwari !

Laju pabedol-bedol …. !

Musuh ngabedol Si Lengser !

Si Lengser ngabedol cangkengna !

Bedol

Bedol !

Bedol pabedol-bedol !

Ari nu ripuhna mah

Nya Si Lengser baeeee !

Pikir inyana :

Saha manusaaaaa nu ngabedol ?

Ari ret the

Kadeuleu ku inyana dua urang ting carengir !

Ceuk Si Lengser :

Geuning si ganggarangan !

Si Anom jeung si Anis !

Ceuk Embah Anom jeung Embah Anis :

Heheh ! Beunang siah ayeuna mah !

Si Lengser motah deui !

Inyana motah jasa

Tetejeh sabari muranteng

Bari muranteng sabari nyerengid !

Ceuk Embah Anom :

Bedul nis !

Urang sundatan !

Ceuk Embah Anis :

Bedul nom !

Urang sundatan !

Ceuk Si Lengser :

Moal teurak !

Geus liat teuin !

Laju pa bedol-bedol deui …. !

Bedas nu ngabedol

Pageuh nu dibedol …

Tapi lajuna mah

Cangkuwang laju rungkad pegat akarna !

Harita ti patuha

Di tonggoheun Balekambang

Ku balad urang nu keur jaga

Kadeuleu Si Lengser keur rorowesan !

Laju di tarulungan !

Durudud Si Lengser digarusur ditarulungan !

Dereded ! Si Lengser disesered

Disered musuh ka lebak deui

Disesered ka sisi cai !

Durudud ! Si Lengser ku batur-batur

Digusur ka tonggoh deui

Dibawa unggah ka lebah Patuha !

Tapi

Dereded Si Lengser ku musuh-musuh

Disesered ka lebak deui !

Durudud deui ! Dereded deui !

Ka tonggoh deui ka lebak deui

Datang ka gawir lebah dinya

Beuki legok beuki lega … !

Ceuk Si Lengser :

Terus batur terus !

Itung-itung ngangaraji jagat !

Terus !

Abeh kurap dina taktak

Abeh hapur dina bujur

Kabeh beak ka akar-akarna !

Ceuk balad urang di patuha :

Rambati …. rata haaayu !

Laju

Durudud Si Lengser digusur ka ruhur !

Ceuk embah Anom jeung embah Anis :

Upih jambe murag ngabete !

Bereleeeeee !

Dereded Si Lengser ku Embah Anom jeung Embah Anis

Deserered deui ditatarik deui ka sisi cai !

Barang anggeus ku batur-batur

Didurudud ka luhur deui

Kumusuh deuk disered ka leubak deui

Ceuk Si Lengser ka urang Patuha :

Esotkeun batur leupaskeun !

Atuh barang dereded teh

Embah Anom jeung Embah Anis

Nararik the

Badis meset jeujeur pegat useupna !

Mani tinggulitik jujuralitan

Ting garolong ka lebakeun

Paheula-heula jeung Si Lengser !

Lantara Si Lengser mah

Awak inyana lintuh cara kebo buleud keur reuneuh

Atuh Si Lengser mah

Ngagorolong teh

Cara berenuk murag di lamping !

Karuhan Inyana datang pangheulana ka sisi cai !

Ceuk Si Lengser ka nu ragag pandeuri :

Warani ?

Ceuk Embah Anom jeung Embah Anis :

Ke heula !

Ulah wara di tanya !

Lalieur keneh

Jeung can eling bener !

Puguh ceuk ti heula ogeh, perang baheula mah

Hanteu cara perang di jaman kiwari !

Si Lengser teu tatanya deui !

Embah Anis jeung Embah Anom laju dirawu

Dialungkeun !

Ari Embah Anis ?

Inyana ragag di bilangan kiwari tanah serepong !

Ari Embah Anom ?

Ragag di bilangan kiwari tanah kuripan

Skalereun gunung bubut …. !

Bejana mah

Engke teh jaradi karamat !

Ngan digaranti ngaran

Lantaran areraeun eleh perang !

Jeung lantaran ngaran Anis jeung Anom mah

Cara ngaran Jaya jeung Tubagus

Eta mah ngaran arinyana di keur budak !

Apan ari geus jaradi pangkat mah

Ngaran arinyana sarejen deui …. !

Ari gawir urut Si Lengser diseret jeung digusur

Kiwari teh aya keneh !

Lebah dinya disarebut dereded …. !

Anggeus ngabalangkeun musuh nu dua

Si Lengser laju ngulon ngaler

Karep inyana deuk ngadeuleu beusi aya eukeur ripuh

Beusi aya balad keur kawalahan …. !

Di lebah urut Si Lengser lengak-longok tempa-tempo

Engkena ngadeug lembur anu kiwari ngarana lolongok !

Barang Si Lengser keur telag-telog

Cara bango ngadodoho bangkong

Inyana kadeuleu musuh !

Laju diaruber, dikarepung diarudag-udag !

Si Lengser nyumput !

Inyana teuleum dina rawa nu loba bolangan !

Engkena

Di urut Si Lengser nyumput

Ngadeug lembur nu dingarana rawa balong !

Ti enggon inyana nyumput

Kadeuleu ku Si Lengser

Musuh ngaleut keur naranjak

Ngabondong ka tonggoheun

Laju ngarumpul di leubahan anu rata

Engkena

Di lebahan dinya nadeug lembur

Nu kiwari disarebutna bondongan !

Sabab di lebah dinya pisan ngarumpulna musuh nu eundeuk ngarugrung bari naranggoan parentah mudu taram !

Anggeus mahi batur-batur arinyana

Musuh laju ngarugrug …. !

Urang Banten beuki galak leuwih bengis

Sabab tambah loba nu ngabantu arinyana !

Urang wetan leuwih loba

Tambah wani tambah galak

Sabab tambah loba batur arinyana !

Urang Pajajaran geh

Tambah …… !

Ngan tambahna

Tambah beak !

Sabab hiji ngaganda salikur

Salikur ngalawan musuh aya ratusan … !

Nya karuhan

Urang Pajajaran geus kalingung !

Musuh tingtarekel keuna kuta …. !

Der perang dijero eun kuta

Di belahan kiwari aya lembur jero kuta !

Kuta beak imah beak

Beak saung jeung kandang-kandangna

Beak dirakrak jeung dihuru

Diduruk musuh nu lain tanding dina lobana !

Ceuk urang Pajajaran :

Lengser, Bapa, Aki !

Kumaha …… ?

Ceuk Si Lengser :

Mundur, batur mundur !

Urang mundur ngetan ngidul !

Laju urang Pajajaran mararundur

Nyabrang

Nyararabrang leuwi Ki Pata Hunan

Ka sabrangeun gintung nu tujuh !

Nya amprok jeung Raja urang

Di tegalan tungtung kidul

Tonggoheun cai leutik !

Ceuk Raja ka Si Lengser :

Ripuh mun kieu mah !

Boa-boa urang mudu taluk ?

Karunya ka somah !

Teu deuk narima batur ka siksa !

Ceuk Si Lengser :

Pajajaran mah Gusti

Cadu keuna taluk

Sabab buyut ti karuhun !

Lebahan Si Lengser nyebutkeun buyut

Engke the disarubutna cikabuyutan !

Ceuk Raja :

Dayeuh geus direbut musuh !

Ceuk Si Lengser :

Najan dayeuh geus karebut

Raja mah teu meunang taluk !

Pajajaran teh lega keneh !

Lega keneh enggon perang !

Terus Gusti terus !

Najan perang sabari mundur

Urang mundur the lain eleh

Urang Pajajaran laju mundur …. !

Lain mundur kasedek ku Urang Banten jeung Wetan !

Tapi mundur

Kantaran hanteu nanding dina loba !

Tah eta gara-garana datang ka engke

Urang Sunda

Ti harita datang ka kiwari

Kadeseh deui kadeseh deui

Ka sakur anu daratang

Ngaradon hirup di Tanah Sunda

Jeung daratangna

Nu ti Kulon jeung ti Wetan !

Da bongan urang Sunda keneh jeung Sunda keneh

Marantuan anu daratang

Sina nyampalan di urutna Pajajaran Tengah !

Sabab-sababna marantuwan jeung gararantep

Sina deungeun-deungeun nyarampalan ?

Lantaran pada sarieun

Urang Pajajaran Tengah jaraya deui !

Lantaran

Pada saririk ka urang Pajajaran Tengah

Anu dina wayah nu bakal datang

Barus ngaluluguan Bangsa Sunda !

Ngajajarkeun

Anu bener ti nu saralah …. !

Jeung lantaran anu saririkna

Sarieun kaboker sagala salah sagala teu bener !

Urang caturkeun deui lalakonna

Urang Pajajaran Tengah terus kadesek

Urang Pajajaran Bogor memang kadesek !

Lain kadesek ku sabab eleh

Tapi eleh dina papasten …. !

Jeung elehnn

Eleh soteh

Kadunyaan

Kapangkatan

Kakawasaan

Salila

Genep jaman katujuh jalan …. !

Tah salila eta

Urang Bogor Pajajaran

Baris dijarieun kekesed dina balumbang ….. !

Urang kocapkeun deui nu keur marundur !

Marundur sabari perang

Sabari perang mundur ka girang !

Nya anjong ka suku gunung

Ka legok anu nyangkewok …. !

Di dinya laju rareureuh

Bari naranggoan kejo asak diseupan !

Tapi henteu kaburu asak

Sabab musuh kaburu nyusul !

Plok !

Aseupan ditamplokeun

Kejona dibawa laju !

Blok !

Seengna dibahekeun

Caina ngocor ka kobak !

Tah di lebah dinya

Engkena nadeug lembur anu datang ka

kiwari disebutna ciseupan !

Datang ti kiwari cai dina eta kobakan

Caina teh haneut bae !

Jeung kitu sabab-sabab datang ka kiwari

Di lebah dinya sok loba cawene

Ari ngejo sok tara asak !

Lain teu asak teu bisa ngarerejo !

Tepi teu arasakna

Lantaran ngarejo teh

Sok ditaringgalkeun ocon jeung beubeureuh !

Urang susul nu keur marundur !

Marundur marundur terus ……… !

Nya anjlong ka hiji jurang

Nu gawir-gawirna jero jasa

Jero leuweung kawung wungkul ….. !

Laju nyarieun cukang

Tina wakung nu karolot jasa

Tina bengkel parajang tangkal

Jeung nyarieun cukang

Tina tatangkalan anu galeuhan …… !

Engkena di lebah dinya ngadeug anu datang ka kiwari

Disebutna cukang galeuh !

Laju ngararukan ….. !

Nyararukang gagancangan

Ambeh teu kasusul musuh

Laju nyararusup ka hiji leuweung

Sisi cai lebah nu singkur

Seja arinyana eudeuk reureuh

Eudeuk nyareluk para karuhun

Bari nyararambat ka para Dewa

Sing hate keu-eung dipangnegerkeun

Sing diwanikeun hate nu sieun

Jeung ditangtayunan jero galungan …. !

Abeh

Amun paeh di pangperangan

Jaga bisa ngilu deui

Hutang uyah maray uyah

Hutang jiwa maray jiwa ……. !

Sabab dina marundur

Lain urang Bogor Pajajaran kadesek perang

Tapi perang teh

Apanan sabab manadeh

Hanteu purun dipaksa deungeun

Hanteu sudi ganti sembaheun

Hanteu sudi tukeur pangdeuleu

Hanteu sudi ganti karuhun

Jeung hanteu sudi nurutan adat

Bawa deungeun ti tanah sabrang !

Jeung lain manandeh ka gantina jaman

Tapi manandeh

Ka jaman mudu nurut bae jadi badega !

Cai leutik lebahan manandehna urang Bogor Pajajaran

Engkena disarebutna cimanandeh di dinya engkena

Nadeug lembur anu sangaran !

Laju robah jadi cimanande

Kiwari jadi cimande !

Lain tina mande mapandean

Tapi tina mande nu manandeh … !

Tunda nu manandeh ! Sina naranggoan datang wayah maray hutang !

Wilujeung wengi batur !

Bisi aya nu kaperluan keur di mana, kaula deuk ngawaris “Rajah Pamunah”

Pieun merenahkeun kabeh dedemit alias jurig !

Ajang nu daek baeeee nu mbung mah kajeun.

“RAJAH PAMUNAH’

“Kunyit bodas hanet jahe

Panglay ngaran panglajuan

Ngalajukeun jeung munahkeun

Sagala gawe ti beda pikir !

Pikir kula di manusa

Pikir dia di dedemit

Teu ku sia deuk kapikir

Teu ku sia dipikir heula

Kadupak da bongan sia

Katajong da bongan sia

Kadiukan da bongan sia

Kababuk da bongan sia

Katenggor da bongan sia

Kaciduhan da bongan sia

Kakiihan da bongan sia

Apan sia mah teu kadeuleu ku mata manusa !

Tapi sia anu neuleu

Kunaha heunteu ised

Kunaha teu ngabejaan

Ulah sia eudeuk licik

Ulah sia deuk anjukan

Hayuh esotkeun !

Nyingkah

Beusi dibura di mata sia

Kuciduh reuhak Pajajaran !

Reuhakeun ciduhkeun !!! Musnah sia !

CAG-PEUN!

Comments»

1. rupiah - 3 May 2011

singkatna kumaha etah teh kang nur..
nyaritakeun kiansantang…?
nuhun

Like

nurkalakalidasa - 4 May 2011

adanya juga ki santang kk… 😀
untuk lebih jelasnya mungkin sebaiknya kk tanyakan saja langsung pada sumber.. saya cantumkan kok 😀

Like

2. raja phandita - 6 May 2011

kalau boleh nanya
apa yang anda inginkan untuk pribadi dan untuk umum..terlepas dari predikat sp/ra/almahdi..
siapa tau saya terilhami…
monggo di gelar ki nurkalakalidasae..
nuhun wassalam

Like

nurkalakalidasa - 7 May 2011

mohon maaf, saya kurang mengerti maksud kk,.. bisa lebih di perjelas..? 😀

Like

3. Addy Halimi - 7 May 2011

Punten kang Nur, sekedar menambah info.
Tulisan tsb bagian dari “Pantun Bogor” dg tema (kalau tdk salah) “Ngahiangna Pajajaran”. Diceritakan pertama oleh Ki Baju Rombeng sekitar awal tahun 1900-an. Penulis terakhir & diceritakan kembali oleh Anis Djatisunda.

Like

nurkalakalidasa - 7 May 2011

terima kasih infonya kk,.. 😀

Like

4. darmabahari - 10 May 2011

Salamna Masakini Jalanku Abadi Limai Ahda Mingguana Rabana Fati Ha *Ketahuilah,dimana populasi di situ sarang asali.Dimana pusat logamulia,di situ pintu ehmasakini*

Like

5. Bayangan - 25 May 2011

Kepanjangan males bacanya 😯

Like

6. dian - 20 August 2012

semua PANTUN BOGOR DIBUAT PADA ABAD KE 16-17 dan KOLEKSI LENGKAP ada pada ANIS DJATISUNDA jenatna

BAJU ROMBENG mah dina FACE BOOK ge aya eta mah ngaran samaran

saya kenal dengan ANIS DJATISUNDA pada saat beliau hidup dan kita kerap diskusi melalui HAPE, atas izinnya PANTUN ini saya tampilkan … dan apapun yang saya tampilakn di FACE banyak yang respon dan mohon share untuk diposting pada BLOGnaya, diantaranya ini.

Bahwa saya memposting PANTUN BOGOR di FACE BOOK semata agar urang SUNDA tahu. Jika anda meminta langsung pada Anis Djatisunda belum tentu bisa mendapatkannya.

Like

7. dian - 20 August 2012

dian adalah panggilan pendek sehari2 – nama saya lengkap adalah
Richadiana Kartakusuma
saya seorang Peneliti Arkeologi yang mengkhususkan diri pada SUMBER TERTULIS NUSANTARA KUNO termasuk sunda kuno tentunya

Like

satria penenget - 19 October 2012

salam hormat kapara leluhur yg memegang amanah leluhur,yang diruksak oleh saudara sendiri yg menganggap asing leluhur sendiri.menanggap milik pribadi budaya asing.tidak tau diri darah mengalir darimana,,meruksak karena serakah,dari duluanak durhaka dibantunya pasti oleh wetan yg didampingi togog tejamantri. rakya sendiri ditindas,berlaga dan sombongnya memerintah ditanah orang.satu saat akan bangkit bangkit yg hak pasti harus kembali. salam hormat leluhur sunda.sima wiwaha.hutang nyawa byr nyawa,htg harta byr harta,htg era byr era,kabeh poek jagat sasmita sangkurian ngageroan wadyabalad,nu geus tapa rebu taun jiwa sukmana ngamaon diri,heiy gunung parahu yeuh aing ratu sunda geura harudang dia,geus cukup lalunta nalangsa rahayat urang.urang dijadikeun batur ke heula,ulah samat kaniyaya,banten jeng cirebon contoh ruksakna morat maritna jalma,sia kabeh hirup jeung asal tisunda naha dia ngisingan bengeut leluhur sorangan. deuleu kudia cirebon kari ngaran,,marabok ngabondon eweuh simaan,,moal dibela kajeun dia aya getih.getihna kotor,make baju bodas aning hate leuwih buas tisato,woy sima wiwaha.banten,cicing dina euri sunda,arinyana dia hayang ngawasaan sunda,moal bisa.jug dia dedempet jeung cirebon terus ngahiji jeung wetan.tapi munwetan burak,beak rugrug gunung cai caah katiwasan rek kamarana dia ngungsi.ealadalah gusti wiwaha

Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: