jump to navigation

lebak cawene tempat bocah angon menikahi nyi putri gandrung arum 22 August 2013

Posted by nurkalakalidasa in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
trackback

dibawah ini adalah cuplikan pantun bogor yg berjudul “ngahiyangna pajajaran” dimana terdapat kalimat tentang lebak cawene:

Si Lengser unggah pangheulana
Seja inyana deuk neuleu ka mana jalan
Piwalujaeun bari teu herit
Sorangeun jaga Bangsa Sunda
Salila jaman Sunda pahili deule
Hanteu ragam sababaturan
Laju ku bangsa deungeun
Kasili deui kasili bae ….. !
Ti mumunggang bahe ngetan
Kadeuleu ku inyana
Kuwung kuwung ngundak tujuh
Jeung ngembatna nyela bumi
Jiga ungjah tina sagara
Jeung nutugna nimus halimun
Keuna logak karimbunan
Dina langping hiji gunung
Hanteu jauh ti tegalan anu engke jaga
Boga ngaran tegal rarangan
Jeung baris dicirian
Ku caringin tujuh rampag jarangkung
Di delang salapan Ki Hara
Ngajajarna papageran …… !
Urang Pajajaran mani areuweh
Neuleu kuwung kuwung ngundak tujuh !
Kabeh pada lalajo
Pada neuleu mani ngabengbreng
Ngabengbreng ti ruhur gunung !
Gunung urut urang Pajajaran neuleukeun kuwung kuwung
Kiwari aya keneh
Ngarana geh gunung bengbreng !
Meujeuh kabeh pada euweuh
Ka Raja nyampeurkeun Nyi Putri pangais bungsu
Pangais bungsu ti nu katujuh
Saha ngaran inyana ?
Kabejaeunana mah
Nyi Putri Gandrung Arum !
Ceuk Nyi Putri :
Rama Gustiiiii ….. !
Kaula deuk menta widi
Hayang ngababakan di lebah itu
Lebah kuwung kuwung nutug tujuh !
Seja kaula eundeuk tapa !
Kaula menta pibatureun
Tujuh pantaran kaula !
Ceuk Raja :
Nyai !
Ngaing moal ngahalang halang !
Seug !
Geura pilih pibatureun !
Nyi Putri laju milih !
Milih milih …. Tujuh kali inyana milih
Tujuh kali milih deui
Nya dipilih :
Tujuh cawene nyampeurkeun mata
Sabab galeulis nyeples Nyi Putri
Pangawakan nyeples Nyi Putri
Sagala gala nyeples Nyi Putri
Nyeples Nyi Putri ka sora sora !
Ngan aya
Nu dihaja sina bega !
Nya eta
Dina karang nu leutik jasa !
Sewang sewang baroga tanda
Karang leutik ciga bentang
Nu ngagenclang najan beurang
Eujeung caangna nu caang …. !
Karang tanda Nyai Putri
Dina tengah tengah tarang !
Ari tanda karang nu tujuhan
Sewang sewang aya lebahna
Aya nu dina pipi kenca deukeut gado
Aya nu dina punduk beulah katuhu
Aya nu dina susu nyeungseung beulah kenca
Aya nu dina tukang
Dina birit demplon beulah katuhu
Aya nu dina beuteung deukeut ka eta
Aya nu dina pingping deukeut ka eta
Malah anu saurang deui mah
Ditengah tengah nya eta tea …. !
( Heu euh eta eta inyana tea ….. ! )
Anggeus milih
Nyi Putri nindak
Ceuk Raja :
Lengser
Eta lebak urang ngaranan
Lebak Cawene !
Salila Nyi Putri encan purun
Babakan inyana kasaba semah
Salila kitu
Eta babakan di lemah eta
Moal deuk bisa kasorang jelema anu nyiyar !
Tapi engke
Eta lebak di eta lemah
Bakal kasaba teu dihaja
Ku aki aki ngora keneh
Jeung ku budak angon nu janggotan !
Tah eta duaan
Nu ngan baris nyararaho
Dina rupa eujeung lebah
Dina ngaran Lebak Cawene !
Eta aki aki ngora pangabisa
Engke inyana bakal nujah
Tapi ka budak angon
Anu unggul pangaweruh
Inyana bakal katukah …… !
Engke gara gara aya kutu unggah gunung
Eta aki aki baris kadongdong
Inyana baris jadi gara gara
Anu ngagara garakeun Sunda
Paseya jeung urang Sunda keneh !
Bangsa Sunda maseyan
Bangsa Sunda deui !
Budak angon anu bela
Inyana bakal jadi puraga
Sabab inyana sanggup jadi puraga
Dina bela melaan Pajajaran ………….. !
Lebak Cawene di Lemah Cawene
Laju euweuh nu nyaraho deui
Sabab budak angon
Mawa rasiah inyana ka jero kubur !
Tapi dina tutunggul inyana
Baris ngelak bae gagak
Nitah ngorehkeun deui karehaneun
Dina kalangkang Paku Jajar Ki Pahare …. !
Sabab dina kalakay Hanjuang Sijang
Ku budak angon kungsi kabaca
Wayah bentang baris nuduhkeun
Pijodoeun Nyi Putri Gandrum Arum ….. !

pembahasan:
1. ciri-ciri lokasi lebak cawene:

“Ti mumunggang bahe ngetan
Kadeuleu ku inyana
Kuwung kuwung ngundak tujuh
Jeung ngembatna nyela bumi
Jiga ungjah tina sagara
Jeung nutugna nimus halimun
Keuna logak karimbunan
Dina langping hiji gunung
Hanteu jauh ti tegalan anu engke jaga
Boga ngaran tegal rarangan
Jeung baris dicirian
Ku caringin tujuh rampag jarangkung
Di delang salapan Ki Hara
Ngajajarna papageran …… !
Urang Pajajaran mani areuweh
Neuleu kuwung kuwung ngundak tujuh !
Kabeh pada lalajo
Pada neuleu mani ngabengbreng
Ngabengbreng ti ruhur gunung !
Gunung urut urang Pajajaran neuleukeun kuwung kuwung
Kiwari aya keneh
Ngarana geh gunung bengbreng !”

2. putri raja ke 6 dari 7 bersaudara yaitu nyi putri gandrung arum yang bertapa di lebak cawene yg di temani oleh tujuh wanita sebaya dirinya yg mirip, kecuali tanda tahi lalat di tengah kening nya / jidatnya

“Ka Raja nyampeurkeun Nyi Putri pangais bungsu
Pangais bungsu ti nu katujuh
Saha ngaran inyana ?
Kabejaeunana mah
Nyi Putri Gandrung Arum !
Ceuk Nyi Putri :
Rama Gustiiiii ….. !
Kaula deuk menta widi
Hayang ngababakan di lebah itu
Lebah kuwung kuwung nutug tujuh !
Seja kaula eundeuk tapa !
Kaula menta pibatureun
Tujuh pantaran kaula !
Ceuk Raja :
Nyai !
Ngaing moal ngahalang halang !
Seug !
Geura pilih pibatureun !
Nyi Putri laju milih !
Milih milih …. Tujuh kali inyana milih
Tujuh kali milih deui
Nya dipilih :
Tujuh cawene nyampeurkeun mata
Sabab galeulis nyeples Nyi Putri
Pangawakan nyeples Nyi Putri
Sagala gala nyeples Nyi Putri
Nyeples Nyi Putri ka sora sora !
Ngan aya
Nu dihaja sina bega !
Nya eta
Dina karang nu leutik jasa !
Sewang sewang baroga tanda
Karang leutik ciga bentang
Nu ngagenclang najan beurang
Eujeung caangna nu caang …. !
Karang tanda Nyai Putri
Dina tengah tengah tarang !
Ari tanda karang nu tujuhan
Sewang sewang aya lebahna
Aya nu dina pipi kenca deukeut gado
Aya nu dina punduk beulah katuhu
Aya nu dina susu nyeungseung beulah kenca
Aya nu dina tukang
Dina birit demplon beulah katuhu
Aya nu dina beuteung deukeut ka eta
Aya nu dina pingping deukeut ka eta
Malah anu saurang deui mah
Ditengah tengah nya eta tea …. !
( Heu euh eta eta inyana tea ….. ! )
Anggeus milih
Nyi Putri nindak”

3. prabu siliwangi menamai lokasi tersebut lebak cawene, dan akan di temukan secara tidak sengaja hanya oleh aki-aki ngora keneh dan budak angon nu janggotan

“Ceuk Raja :
Lengser
Eta lebak urang ngaranan
Lebak Cawene !
Salila Nyi Putri encan purun
Babakan inyana kasaba semah
Salila kitu
Eta babakan di lemah eta
Moal deuk bisa kasorang jelema anu nyiyar !
Tapi engke
Eta lebak di eta lemah
Bakal kasaba teu dihaja
Ku aki aki ngora keneh
Jeung ku budak angon nu janggotan !
Tah eta duaan
Nu ngan baris nyararaho
Dina rupa eujeung lebah
Dina ngaran Lebak Cawene !
Eta aki aki ngora pangabisa
Engke inyana bakal nujah
Tapi ka budak angon
Anu unggul pangaweruh
Inyana bakal katukah …… !

4. disebutkan oleh prabu siliwangi bahwa nanti pada saat sunda perang dengan sunda lagi atau perang saudara, budak angonlah yg jadi puraga membela pajajaran..

“Engke gara gara aya kutu unggah gunung
Eta aki aki baris kadongdong
Inyana baris jadi gara gara
Anu ngagara garakeun Sunda
Paseya jeung urang Sunda keneh !
Bangsa Sunda maseyan
Bangsa Sunda deui !
Budak angon anu bela
Inyana bakal jadi puraga
Sabab inyana sanggup jadi puraga
Dina bela melaan Pajajaran ………….. !”

5. lalu budak angon menghilang ke lebak cawene tanpa ada yg mengetahui dimana itu lebak cawene, dan menikah dengan nyi putri gandrung arum

“Lebak Cawene di Lemah Cawene
Laju euweuh nu nyaraho deui
Sabab budak angon
Mawa rasiah inyana ka jero kubur !
Tapi dina tutunggul inyana
Baris ngelak bae gagak
Nitah ngorehkeun deui karehaneun
Dina kalangkang Paku Jajar Ki Pahare …. !
Sabab dina kalakay Hanjuang Sijang
Ku budak angon kungsi kabaca
Wayah bentang baris nuduhkeun
Pijodoeun Nyi Putri Gandrum Arum ….. !”

jadi di lebak cawene ini lah bocah angon ngababakan dan menikah dengan putri prabu siliwangi yaitu nyi putri gandrung arum.. wow lucky bastard :mrgreen:

Comments»

1. Nuh - 23 August 2013

Translatenya dong

Like

nurkalakalidasa - 23 August 2013

mari kita tunggu yg bisa bantu translate.. 😎

Like

2. KK - 24 August 2013

Ralat:

jadi di lebak cawene ini lah bocah angon ngababakan dan menikah dengan putri prabu siliwangi yaitu nyi putri gandrung arum.

Seharusnya:

jadi di lebak cawene ini lah bocah angon ngababakan dan menikah lagi dengan putri prabu siliwangi yaitu nyi putri gandrung arum. 😀

Like

nurkalakalidasa - 26 August 2013

kalimat “lagi” yg kk tulis bermakna:
bocah angon sudah menikah sebelumnya atau pun sudah duda.

analisa:
– tidak ada penjelasan di pantun bogor bahwa bocah angon sudah menikah ataupun duda.
– apabila sudah duda bisa di pastikan tidak, karena ada kalimat weruh sakdurunge winarah /tau sebelum terjadi yg ada di jayabaya ataupun persamaannya “unggul dina pangaweruh” yg bermakna tinggi ilmunya di pantun bogor. tau sebelum terjadi dan tinggi ilmunya di miliki oleh raja² besar dahulu kala seperti siliwangi, jayabaya.
– apabila sudah menikah tentunya kalimatnya bukan “bocah” angon / “anak” gembala tapi lebih mungkin “bapak” gembala :mrgreen: atau “eyang” gembala 😯

Like

KK - 5 September 2013

Masa sih masih bocah? Masih bocah kok mo kawin 😀

Like

3. thoyib - 25 August 2013

kang nur kasep pisan,, translate nya please 🙂

Like

nurkalakalidasa - 25 August 2013

iya, mari kita sama² menunggu yg mau bantu translate.. 😎

Like

4. Nuh - 25 August 2013

btw ini siapa yang buat wangsitnya ?

Like

nurkalakalidasa - 25 August 2013

ini bukan wangsit.. tp dari pantun bogor

Like

5. Dede Putra Aquarius - 25 August 2013

Ngiring nyaimak wae ah kang Nur 🙂

Like

6. RP - 26 August 2013

pantun bogor diatas saya yang bikin,mana ada yang bisa mengartikan kalau bukan saya sendiri,
nurkala gak percaya kalau saya yang nulis,hah
dulu gak tau kenapa waktu membuka blog ini saya langsung dihadapkan pada satu form seperti /UNTUK MENULISKAN SESUATU ATAU TULISLAH SEJARAHMU…ya saya ketik/pikir hati blog orang juga bisa ikut sumbang ketikan..????
lengser bingung……bener henteu/benar nggak neh….

jadi gak perlu diperpanjang pantun bogor ini
dan jangan salahkan saya,karena saya secara tidak sengaja kok bisa mengetik suatu naskah diblog ini,2 naskah yang diatas dan tentang perebu anom hariyang santang cakrabuana…asli itu tulisan saya.,entah apakah ada ghaib yang ujug ujug masuk sehingga saya bisa menulis 2 hal itu…..

sebagai landasan yang benar cuma 2 hal uga siliwangi dan musarar jayabaya…

kalau translite dari cerita diatas ke sunda kayanya banyak yang bisa
tapi makna isinya apa?
ayooo siapa yang bisa/tuan tembayat/js/atau embah PHK/??..

Like

nurkalakalidasa - 26 August 2013

pantun bogor kk yg bikin..? 😯 ngaco ah :mrgreen:

Like

7. RP - 26 August 2013

sesungguhnya sang sp/ratu adil adalah pinilih dari leluhur nusantara
sesungguhnya senusantara memiliki pokok batang satu
menjadi ranting yang amat sangat banyak dalam pohon itu
dan tugas sp/ra adalah demi ummat seluruh nusantara bahkan mendunia karena ranting nusantara berserakan di berbagai negara sedunia dan akhirnya menjadi pokok 1 adam as.
tugas yang maha agung dari tuhan yang maha esa
yang maha berat bagi ukuran manusia biasa
maka dari itu sang sp/ ra tidak dilandaskan pada apa agamanhya apa sukunya……

membahas sp/ra perlu pemahaman yang amat sangat mendalam
karena yang empunya cerita sri aji jayabaya dan siliwangi masih memakai siloka dan kata rahasia

dan cuman hanya mereka sendiri yang paham sejatinya sp/ra
maka
carilah titisan siliwangi’
karena turunnya wahyu keprabon dari arjuna terussssssssssssss
hingga kebrawijaya lalu kemundingwangi/siliwangi/jayadewata/pamanahrasa raja pajajaran

mengapa dari brawijaya/raja majapahit ke mundingwangi/raja pajajaran
apa kaitannya
musarar jayabaya dan uga siliwangi adalah satu makna satu visi

manitis dari satu raga keraga lain/9 raga 1 jiwa

brawijaya nagih janji/ismoyojati/lawu
sangguriang nagih janji/bandung kelem sumedang jaya/pajajaran anyar…

sp/ra saya yakini maharaja dari seluruh raja raja senusantara…
trah dari pucuk salakanaga dari kalingga merucut menjadi `1 dipimpin 1orang mewakili trah trah mereka.
maka sp/ra mengemban tugas mensejahterakan seluruh ummat rakyat yang merupakan ranting2 berserakan

dan diantara kerajaan bang wetan dan kulon jawa
manitis dari 1 jiwa ke 9 wadah

nah yang ke 9 ini adalah pamungkas
siapkah titisan siliwangi atau titisan brawijaya….

jujur saya sendiri merangkai semua ini melalui internet
dan jika dikaji weleh sungguh panjang sekali dan ternyata kait mengait
yang berserakan itu harus dikumpulkan menjadi satu pokok
sungguh perjalanan panjang dan berliku…..
benang merah yang talinya rapuh…….

dan intinya
sp ra ini adalah benar benar orang pinilih yang akan mengayomi seluruh trah raja senusantara bukan hanya jawa tetapi yang berserakan di pulau lain kalimantan sulawesei nusa bali hingga irian…….

dan misi visi dia teramatlah agung…..dan hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mampu membantunya…leluhur hanya membimbing/mengayomi/mengarahkan/menjaga beliau……dan darah sp adalah jiwa leluhur nusantara…

mending liat film ultramen seruuuuuuuuuuuuuuu

wassalam
bang lucky yang di bogor
segera merapat kecirebon bintang 3 tri tunggal sudah menccorong di langit wetan
mari kita uka uka lagi hehehehe…..kang ades 081321372788
salam sejahtera kang kang nurkala
kepak tembayat/jsPHKwijil dan lainnya
jujur saya sendiri orang yang tidak mampu apa apa
saya tidak ganteng/gak laku
saya tidak memiliki apa apa pokoke orang yang ga jelas masa depannya,……….

dan saya terkadang berpikir mengapa sebegitu kerasnya merangkai sejarah gak ngerti tujuannya apa
blog ini adalah blog kesukaan saya
karena kang nur bageur….hehehe
dan logo intermilan saya suka karena cristian vieri adalah idolaku hahahaa…
amit mundur maaf lahir bhatin
wassalam lagih..
sima wiwaha

masalah silengser jangan terlalu di pikirkan
dan jangan salahkan saya ujug ujug dulu saya bisa bikin tulisan diblog kamu nurkala hahaha
peace peace….

Like

8. KK - 26 August 2013

Wiii! Maunya perjaka tung-tung. 😀

Like

nurkalakalidasa - 26 August 2013

kata “mau” yg kk tulis bermakna subjektif/ego sangatlah bertolak belakang dengan pembahasan saya di blog ini.

pembahasan berdasarakan referensi dasar seperti jayabaya, pantun bogor.
adapun perbedaan pemahaman berdasarkan referensi dasar bisa di jadikan wacana..

kalimat sanggahan kk, tidak beserta referensi dasar, bahkan bertolak belakang dari referensi dasar..
kalo cuman mau ikut ego mah bisa bias kemana² atuh, bahkan referensi utama bisa di kurangin ataupun di tambahin bahkan di hilangkan demi ego seperti yg sudah klise dimana² :mrgreen:

Like

KK - 5 September 2013

Apa buktinya pantun bogor itu orisinil, gak ditambahi dan gak dikurangi, alias gak ada ego di dalamnya?

Like

9. RADEN KUSUMA JAYA DENENGRAT - 26 August 2013

intinya apapun yang saya tulis ..saya sendiri malas membacanya
sumpah……………hahahahaha
rek objektif/subjektif/atau sandradektif..nu pentingmah bukan ultramen..diamah fiktif….hahaha

tenang aja diblog sisabdadewi juga saya sudah mengacaukannya bikin enek para pembaca, tapi saya enek baca kisah siold chinaman dan sondong yang bangga dengan buku ngelmu urip
pake gambar semar segala padahal dangkal tak lebih gagah dari kimandala jati yang bagga dengan SUNDA tapi kimandala jati tak segagah embah jambrong yang mengukir kata SUNDA dengan eloknya dan dengan jujurnya..

semua yang ada disini asal jeplak kalau komen
klise emangnya photo hitam putih
tau gak kamu nurkala mahkota bonikasih ppajajaran ada disumedang?
tau gak kamu nurkala makna sang guriang nagih janji bandung kelem sumedang jaya..
tau gak kamu nurkala sri aji jayabaya sisa nitis 3 xnya kesiapah?
brawijaya lalu ke sribaduga dan terakhir kesiapa?..ultramen????
tau gak kamu siliwangi 9? siapa saja mereka dan yang ke9 siapa?
lalu tau gak kamu nurkala indraprahasta adalah kerajaan dicirebon tempo dulu dan diantara kerajaan kecil diwilayahnya ada yang namananya japura/dengan raja amuk marugul
siapa amuk marugul kakak mayang sunda ?
tau gak lingkaran leluhur pasundan dari ujung sanghyang tikoro sampai cipamali brebe/bogor/banten/tasikmalaya/cirebon???

tau gak kamu bahwa sanjaya harisdarma merajai 3 negara kalingga mataram kuno leluhur majapahit sunda dan galuh
tau gak pajajaran adalah gabungan sunda galuh dan pucuknya tetap kesanjaya harisdarma…
jadi
tau gak siapasih orang yang diramalkan sesepuh nusantara yang akan mengayomi negara ini?yang akan mengemban tugas maha berat/tugas mewakili seluruh sesepuh dinusantara???

asal pada jeplak aja bicaranya
itu namanya gagak berkoar didahan yang kering alias bicara tanpa landasan /pepesan kosong…

hahahahaha
sima wiwaha
kamu tau makna sima wiwaha nurkala?
ada gedung didago dengan kalimat wiwaha besar sekali…
tanya maknanya…

salam nyengir dari RADEN KUSUMA JAYADENENGRAT

Like

nurkalakalidasa - 26 August 2013

wajar apabila kk kecewa, karena apa yg ada sama kk mungkin tidak sesuai dengan pantun bogor.. :mrgreen:

Like

10. MEONG - 26 August 2013

PARANORMAL MEGAWATI DIGUNUNG CIREMAI MUNDUR TERATUR MEMBAHAS MASALAH BESAR INI
KAMU BERANI MENGATAKAN NGACO PADA SILIWANGI 9….
ISTIGHFAR…….benar kata rekan yang di istana yang membahas sp di blog2 adalah orang2 stresss orang sok tau …
saya sendiri termasuk STRESSSSSSSSSS hahahaha
[sensor] jang nurkala….
id like({})

Like

nurkalakalidasa - 26 August 2013

ih, sukanya gosip :mrgreen:

Like

11. kambing merah - 26 August 2013

hahahah yang disensos apaan tuh…hahahaha
lagi ngelamun yeuh sandra dewi sama maria selena nurcahya
mantaaaaaaaaaap
namanya juga ngelamun…nyi gandrum arum itu 7 putri kalasirna ronggeng….
dia ada mudah mudahan nitisnya ke sandra atau maria waduh alhamdulillah sekali mararantep marulus hahahaha
gak nolaklah jadi SP beneran hahahaha
id like ({}) merah merona..wow

Like

nurkalakalidasa - 26 August 2013

itu mah arum wiyaga kali om yg di ronggeng mah.. dia juga gak pake acara nitis.. coba di baca lagi deh ronggeng 7 kala sir na nya 😛

Like

12. kambing merah - 26 August 2013

nyi gandrum arum punya ciri ditarang alias jidat kepala antara dua halis ada tahi lalat/kaya orang india.
budak angon lalu ngababakan dilebak ciwene,membuka lahan dilebak ciwene
kemudian nikah dengan nyi gandrum arum
ingat pula makna nanti jika terdengar bunyi bunyian di gunung halimun semua turunan aku/siliwangi akan dipanggil,oleh yang akan menikah dilebak cawene…
jadi jelas nanti juragan sp akan menikah,saat pernikahan tersebut beliau memanggil seluruh turunan siliwangi yang berserakan di setiap daerah…..
nah sebenarnya untuk mencari sp/lebak cawene ingat kalimat gunung halimun, apakah halimun di bogor/atau tangkuban perahu karena gunung perahu dulunya disebut gunung halimun
kan kata sri aji jayabaya sp berasal di gunung perahu barat tempuran….ari tempuran itu siloka dari tempat kehidupan dengan segala macam kegiatan ada.,..
memang dulu sisabdopalon ada dilawu/ismoyo jati ada dilawu tapi dia sudah mukswa juga karena sudah menemukan yang akan dimomongnya,agama budhi itu bukan kajawen bro
tapi agama sunda wiwitan yang merupakan salah satu asal muasal islam juga..
bukan hanya islam kristen budha dan kepercayaan semua akan diayomi oleh juragan sp nantinya
dan silengser yang pontang panting membela rajanya adalah kisemar/kuncung/sabdopalon/ismaya/kipurohita purwa galih..
dia sang semar mengayomi brawijaya,lalu sri baduga dan akhirnya ke juragan sp……
nah nyigandrum arum itu apakah memang masih tapa sampai sekarang????
atau dia akan menitis ke seseorang yang agkemudian akan menikah lagi dimasa kini dengan juragan sp….
nitisnya kesiapa???

sp adalah titisan seseorang dimasa lalu yang akan menikah dengan seseorang juga yang nitis dari masa lalu…
jodohe ketemu maning

yang aneh rahasia lebak cawene dibawa sampai kekubur/rahasia itu sampai dibawa mati,walah percuma donk,

Like

nurkalakalidasa - 26 August 2013

“nah nyigandrum arum itu apakah memang masih tapa sampai sekarang????
atau dia akan menitis ke seseorang yang agkemudian akan menikah lagi dimasa kini dengan juragan sp….
nitisnya kesiapa???”

– ya masih tapa atuh om, gak pake acara nitis² segala.. coba di baca lagi tulisan saya di atas deh..

“yang aneh rahasia lebak cawene dibawa sampai kekubur/rahasia itu sampai dibawa mati,walah percuma donk,”

– coba kita baca lagi urutannya:
““Lebak Cawene di Lemah Cawene
Laju euweuh nu nyaraho deui
Sabab budak angon
Mawa rasiah inyana ka jero kubur !
Tapi dina tutunggul inyana
Baris ngelak bae gagak
Nitah ngorehkeun deui karehaneun
Dina kalangkang Paku Jajar Ki Pahare …. !
Sabab dina kalakay Hanjuang Sijang
Ku budak angon kungsi kabaca
Wayah bentang baris nuduhkeun
Pijodoeun Nyi Putri Gandrum Arum ….. !””

di kalimat terakhir ada kalimat “Wayah bentang baris nuduhkeun
Pijodoeun Nyi Putri Gandrum Arum ….. !”

jadi di bawa ke dalam kubur di sini persamaannya dengan tukang gali kubur bahasa sekarang yaitu orang yg bisa jaga rahasia.. atau dengan kata lain gak ada yg tau lagi lebak cawene selain si budak angon. kemudian dia ngababakan di situ dan dalam masa ngababakan baru ketemu sama kalimat “wayah bentang baris nuduhkeun pijodoen gandrung arum”

nah dalam masa ngababakan, orang² sudah tau siapa bocah angon dan mencarinya.. tapi gak ada yg ketemu..
“tah di dinya mah
kara nyarariyar budak angon
seja arinyana deuk marenta tumbal
tapi budak angon anggeus euweuh
geus euweuh dibirit leuwi
geus euweuh panto batu satangtung
tapi haneuleum nu dijieun hateup
hanjuang nu dijieun tihang
euweuh anu areungeuh
jadi pipihan handapeun Pakujajar Ki Pahare !
anu kasampak ku anu ngariyat
ngan kari gagak
nu keur ngelak dina tutunggul
ngabejaan
tapi euweuh saurang anu ngararti !
padahal gagak the ngabejaan
“samangka geus asak di Tegalan Pangperangan !”
Tah eta pitumbaleun pieun pamunah … !”

Like

13. kolonel puyuh - 27 August 2013

ooooo gitu….
jadi nyigandrum sari masih tapa….dimana?
kira kira tapa dari tahun berapa kakaaaaaaaaaa…hahahaha

Like

nurkalakalidasa - 30 August 2013

semua jawaban kk ada di pantun bogor.. di baca dulu dong 😛

Like

14. kolonel puyuh - 27 August 2013

nyi gandrum sari putri siliwangi yang mana? kalau orang sunda aslimah tau siliwangi bukan 1,
terus apa hubungannya nyiputri gandrum sari dengan budak angon?jodohnya?
lah menurut kakaaaaaaaaaaaaaa sendiri budak angonteh sesungguhnya siapa/bapak ratu adil tea gituuuu?

Like

nurkalakalidasa - 30 August 2013

oo.. jd kk sunda asli..? semua juga pasti ngakunya asli kk, dari dodol sampai tahu :mrgreen:

jawaban pertanyaan kk ada di pantun bogor..

Like

15. Meong - 27 August 2013

dengarkan semua
sri aji jayabaya dapet wejangan dari maulana ngali samsujen
tuan prabu sisa manitis tinggal 3 x…
lalu brawijaya yang pertama
sribaduga siliwangi yang 2
yang ke3….???
apakah ingat dengan sabdopalon/semar/lengser/kipurohita purwagalih/badranaya/ismoyo/kuncung mendampingi 1 orang 9 wadag 1jiwa
taukah mengapa brawijaya manitis kemundingwangi/sribaduga siliwangi?
benang merah yang tau sejarah uga siliwangi dan musarar jayabaya hanya empunya sendiri…pikirkan baik baik sri ajijayabaya-brawijaya-sribaduga siliwangi-calon sp/ra
sp/ra itu satu orang dipandang jawa wetan sebagai satria piningit dipandang oleh sunda sebagai ratu adil, antara sri aji jayabaya-brawijaya dan sribaduga 1 jiwa yang manitis
terakhir adalah brawijaya nagih janji sangguriang nagih janji bandung kelem sumedang jaya..gurrian 7 menagih janji pada mundingwangi…..MENGAPA NEGARA INI KACAU TAK KARUAN SEDANGKAN LAYANG SALAKA DOMAS sudah dipinjamkan ke mundingwangi..
so titisan mundingwangi/siliwangi ke9 adalaha sang RA……
jika berani komunikasi langsung dengan hyang sri baduga siliwangi,kalau anda mampuh berjumpa dengannya………………………

tugas SP/RA amat sangat maha besar karena harus mengumpulkan yang berserakan dari seluruh masa, mengayomi seluruh rakyat indonesia karena mereka semua adalah ranting yang pokok batang pohonnya SATU….
mengayomi dan menjalankan tugas yang dibebankan oleh seluruh raja raja senusantara oleh seluruh leluhur nuswantara…sungguh amat berat beban beliau..subhanallah
malulah kita memandang beliau hanya dengan selayang pandang
komandan perang bakal muncul entah dimana????????

Like

nurkalakalidasa - 30 August 2013

sejak kapan brawijaya dan sangkuriang jd debt kolektor ..? :mrgreen:

udah gak berdasar oot lg… jd males approve koment ky gini.. 😯

Like

16. ngegombal - 1 September 2013

Wangsit Siliwangi
“Semua mencari tumbal, tapi Budak Angon (pemuda gembala) sudah tidak ada, sudah pergi bersama Budak Janggotan (pemuda berjenggot), pergi membuka lahan baru di Lebak Cawéné!….”
Lebak Cawene kalau di Surabaya adalah kawasan Kedung Doro tempat tinggal beliau RA berdua.

Bersatunya kedua sosok gaib (roh) antara Ratu Adil I dengan Imam Mahdi lebih jelas tersurat dalam ramalan Jawa lainnya.

Serat Musarar Joyoboyo bait 27,
“Kemudian kelak akan datang Tunjung putih semune Pudak kasungsang. Lahir di bumi Mekah. Menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi, nahkoda ikut ke dalam persidangan.”

bait 28,
“Raja utusan waliyullah. Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa. Letaknya di kaki Perak dan gunung Perahu, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya. Memang raja yang terkenal sedunia.”

Catatan:
Lebak (sunda) = kedung (jawa)
Kaki Perak: Kaki Tanjung Perak Surabaya.
Gunung Perahu: Gunung Bromo.
Tempuran: Desa Tempuran Probolinggo.
Ratu Amisan: mempunyai arti berkuasa hanya 1 (satu) kali.
Nahkoda: Amerika.
http://timratuadil.blogspot.com/2013/08/mengapa-imam-mahdi-dan-nabi-isa-berasal.html

sudah lewat masa ngurusi lebak cawene,
saatnya babak akhir Baratayudha.
http://timratuadil.blogspot.com/2013/08/headline-news-10.html

Like

nurkalakalidasa - 1 September 2013

wew.. knp bisa jadi jauh ke surabaya :mrgreen:

Like

17. raja macan dari gunung padang - 1 September 2013

Semprul
kenapa gak juga bosen pergi dari ini blog
karena suka mewakili orang koplak……….
ntar nurkala ditanya tuhan…
kamu hidupmu dihabiskan untuk apa?nyari budak angon dan satria piningit
kamu punya ilmu dihabiskan untuk apa? membahas lebak ciwene
kamu sudah tau itu semua,…kata malaikat..
belum um kata nurkala
goblog kamu oot kamu…puas puasssssssssssssss

malaikat bilang,kamu oot gajah dipelupuk mata gak nampak..
maksud loh..
dasar oot ga sopan yah sama malaikat sambil diludahin muka sinur
ratu adil itu ya satria piningit yang didampingi nabi isa as
ah masaaaaaaaaa…..malaikat makin marah diinjek tuh [edit] sinur sampai merengkel
goblog kamu……nabi isa itu adanya dicirebon…
komandan perang adanya dicirebon koplak…..
ah masaaaaaaaaaaaaa
ditusuk pantat nurkala pake paku 12……oooot
madinah asli itu di cirebon
nurkala semakin bingung…….malaikat muntah sebel liat kepolosan dan kebolotan nurkala….

anjing nyengir sambil terkekeh…….dasar iblis menyesatkan ummat mending aku najis tapi ga sok tau…..
malaikat akhirnya pingsan mencium bau busuk yang keluar dari darah nurkala
apakah sebabnya,berilmu tak pandai memilah,menerangkan malah menyesatkan,menelusuri memilih jalan sesat
yang benar ditertawakan apalagi yang salah nurkala terbahak bahak..dasar koplak

Like

nurkalakalidasa - 1 September 2013

ya elah, ribet amet mikirnya :mrgreen:

Like

18. ngegombal - 1 September 2013

Ampun kang nur, wangsit abdi curi trus abdi bawa kabur ke timur… tapi omong2 kenapa yg jadi rebutan hanya lebak cawene? Padahal ada lebak bulus yg lebih keren… Kaga usah jadi presiden, jadi lurah apalagi jadi camat disitu sudah lumayan penghasilannya hehe… Piiiss…!

Like

nurkalakalidasa - 1 September 2013

judulnya kan lebak cawene yg ada di pantun bogor.. emang kalimat lebak cawene adanya dimana lagi..? 😯

kenapa jadi lari ke lurah ama camat segala..? ekspresi diri ya..? :mrgreen:

Like

putri bangka - 3 September 2013

Ya allah mari kita kejalan yg benar lebak ciwene yg dr uga itu asli dr leluhur
®uga wangsit siliwangi..tunggu saja jika ada suara bunyi2an dr gng halimun..
Sebelum mencari lebak cawene ada baiknya selusuri gng halimun itu kk
Salam dr sandra d.

Like

nurkalakalidasa - 3 September 2013

salam jg dari nurkala k 😎

Like

19. kuda belang - 10 September 2013

Hehe ketipu juga kamu nurkala
Pengennya sandra dewi
Eoiiii pemirsàaaaaa
Eoiiiiii
Sapa ya ootlg lg lg

Like

nurkalakalidasa - 10 September 2013

kalo saya menyebutnya bukan ketipu.. melainkan positif thinking + ngarep.. :mrgreen:

Like

20. Sabda Padjadjaran - 28 March 2014

SAMPURASUN.

Sekedar memberikan informasi saja buat seluruh sahabat dimanapun berada tentang keberadaan budak angon menurut uga wangsit siliwangi.

Gunung Perahu yang dimaksud dalam uga wangsit siliwangi adalah gunung tangkuban perahu yang berada di kota subang-jabar.

Di sebelah utara gunung tangkuban perahu ada dua aliran sungai besar. dari selatan menuju utara itu ada aliran air besar yang disebut dengan nama tempuran. kemudaian dari arah barat menuju timur ada aliran air yg besar yang suka disebut dengan nama irigasi tarum timur. Kedua aliran sungai itu membentuk tanda + .

Disitulah tempat budak angon dan gubuknya berada, carilah sebelum para penghianat bangsa menutupi keberadaannya.

Mau percaya mau tidak itu adalah hak para sahabat.

Keberadan sungai atau tempuran itu ada di daerah utara kota subang, tepatnya ada di sebelah selatan jalur pantura antara Cikalong dan Patok beusi.

Mohon sebarkan berita ini ke seluruh media dumay.

Salam Nusantara Berjaya.

Ttd:
Pangeran Tirta Kencana.

Like

nurkalakalidasa - 28 March 2014

emang keberadaan budak angon menurut wangsit siliwangi kalimatnya gimana kk..? 😯 gunung perahu..? :mrgreen:

Like

juraidah Asyari - 31 October 2014

Lebak cawene,kenapa gak coba telusuri pulau kalimanta,disana juga ada sungai mahakam dan pulaux juga seperti bentuk eyang semar kemungkinan RA,SP atau bocah angon di pingit disana makax susah mencarix karena pencarian hanya pokus di pulau jawa

Like

21. Sabda Padjadjaran - 13 May 2014

Memang dalam uga cuma disebut GUNUNG PERAHU, bukan GUNUNG TANGKUBAN PERAHU. maaf sobat, saya hanya ingin memberikan informasi saja bukan hendak menelaah atau menafsirkan dari setiap kata. salam damai.

Like

22. Aceh - 16 August 2014

LEBAK CAWENE MENGGEGARKAN DUNIA
║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║
Photo: *** SampurasunSIAPAPUN PIHAK PEMERINTAH KOTA BANDUNG YANG BERANI MEROBAH “KOTA KAMI SEBAGAI KOTA APAPUN YANG BERSIFAT MENGHILANGKAN JATI DIRI PA-RA-HYANG (termasuk merobah sebagai kota Syariah / Arab) DIJAMIN AKAN BERHADAPAN DENGAN KAMI….!!!….AING SIAP PUPUTAN MOAL MUNDUR SATUNJANG BEAS…!!!(*pasukan KAMI tidak banyak hanya 80.000 orang)
LEBAK
:: LeBAK LeBIK LeBUK LeBEK LeBOK LeBeK LeBeuK dst.
Memberikan makna DAERAH YANG SANGAT SUBUR MAKMUR….See More

LEBAK CAWENE MENGGEGARKAN DUNIA
║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║♥║ LEBAK
:: LeBAK LeBIK LeBUK LeBEK LeBOK LeBeK LeBeuK dst.
Memberikan makna DAERAH YANG SANGAT SUBUR MAKMUR.
CAWENE
:: CaWAN CaWiN CaWUN CaWEN CaWON CaWeN CaWeuN dst.
Memberikan makna TEMPAT YANG BERBENTUK CEKUNG.

Lebak Cawene adalah SEBUAH WILAYAH YANG BERBENTUK
CEKUNG, KARENA WILAYAH TERSEBUT DIKELILINGI OLEH
GUNUNG DAN WILAYAH TERSEBUT SANGAT SUBUR.

Mengamati data geologi ternyata HANYA SATU~SATUNYA DI DUNIA YAITU DI CEKUNGAN BANDUNG (Bandung dilingkung gunung).

BANDUNG tidak banyak diceritakan.
BANDUNG disembunyikan oleh berbagai macam kepentingan,
tapi BANDUNG akan mengungkap banyak cerita.

Bandung sebenarnya SEBAGAI IBUKOTA DUNIA.
Bandung sebagai SURALAYA PUSAT PARAHYANGAN.
Bandung sebagai Sunda Pura dgn keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati.
Bandung sebagai pusat kedudukan Para Khalifah & Maha Raja Pemimpin Seluas Bumi.
Bandung sebagai PUSAT PEMERINTAHAN RATU ADIL
(Bani Israil & Yahudi sangat menjaga rahasia ini karena mereka ingin merebut & menguasainya)

Batas Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu:
Batas Utara yaitu JALAN SILIWANGI
Batas Barat yaitu SUNGAI CIKAPUNDUNG
Batas Selatan yaitu REL KERETA API
Batas Barat yatu JALAN DAGO.

Bagian Selatan dari Wilayah Keraton adalah KEBUN RAJA.
Bagian Utara Barat dari Wilayah Keraton adalah KEBUN BINATANG, MERUPAKAN TAMAN SARI.
Pusat Keraton adalah DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

INILAH SATU~SATUNYA TEMPAT TERPENTING DI DUNIA, karena tempat ini sebagai Pusat Pemerintahan Khalifatulfilard
sejak jaman Nabi Adam hingga Para Maha Raja yang memiliki cakupan seluas Bumi.
Dalam waktu dekat akan muncul di Bandung “Manusia Sakti” yang diberi gelar Sang Heru Cakra atau Ratu Adil yang akan memimpin wilayah Bumi.

Sebaiknya konfirmasikan kepada Tuhan Sang Maha Kuasa, agar anda meyakininya berkat petunjuk dan hidayahnya.

JIKA ANDA MERASA KAGET, SAYAPUN ADALAH ORANG YANG LEBIH DULU MERASA KAGET.

TEMPURAN YANG HILANG TEMPURAN YANG HILANG
Di Selatan Gunung Tangkuban Parahu ada TEMPURAN SUNGAI YANG HILANG.

Sungai yang membelah dua kemudian bertemu kembali, bisa disebut TEMPURAN SUNGAI atau SUNGAI YANG BERADU atau SUNGAI YANG BERTEMPUR.

Ada Sungai yang membelah Kota Bandung yaitu SUNGAI CIKAPUNDUNG dan membentuk tempuran sungai seperti di atas.
Diantara BELAHAN dan TEMPURAN membentuk pulau.
Tempuran tersebut dihilangkan sehingga pulaunyapun menjadi hilang.
Pulau tersebut berada di TAMAN SARI, sehingga pulau itu dinamakan PULAU SARI.
TEMPURAN dan PULAU SARI yang hilang itu, masih menyisakan nama yaitu DAERAH PULAU SARI di Jl Taman Sari Bandung, di tepian Sungai Cikapundung.
Kita sangat memahami bahwa istilah TAMAN SARI merupakan istilah UNTUK TAMAN YANG BERADA DISEKITAR KERAJAAN.

Nama TAMAN SARI yang berada di Kota Bandung, setelah saya tanyakan ke beberapa sumber ditambah referensi dari buku Semerbak Bunga Di Bandung Raya, karangan Haryoto Kunto, ternyata sudah ada sejak dahulu kala, kemudian oleh Pemerintahan Belanda dijadikan nama jalan, yaitu JALAN TAMAN SARI. Disana ada Kebun Binatang yang merupakan BAGIAN DARI TAMAN SARI.

Beberapa tahun yang lalu di Jl Taman Sari yaitu di Sungai Cikapundung DITEMUKAN PRASASTI YANG CUKUP MENGHEBOHKAN.

Betul juga yang dikatakan Embah Jambrong bahwa BANDUNG AKAN MENGUNGKAP BANYAK CERITA.
Silahkan deh pihak yang berwenang untuk segera meneliti, agar Cikapundung yang merupakan siloka dari RATU ADIL YANG PUNDUNG SEGERA KEMBALI KE SINGGASANANYA.

Orang mana? Dari mama asalnya Ratu Adil itu? Engga jadi masalah. Mau orang Jawa, Orang Batak, Orang Manado, Orang Bali, Orang Bule, dst. bahkan sekalipun Orang Afrika, yang penting menduduki singgasana DI PUSAT PEMERINTAHAN SELUAS BUMI, yang bernama BANDUNG.

Bandung memang sangat mengagetkan.
Saya sangat yakin itu.

‘RATU ADIL’ IS A WORLD LEADER, APPEARS IN THE CENTER OF THE EARTH, ‘PARAHYANGAN’
(Lebak Cawene is Parahyngan middle, which is a bowl-shaped land)
‘RATU ADIL’ FROM WHERE, DO NOT BE A PROBLEM.

RATU ADIL║True Leader, came up with the approval of God. spoke very “magical” and energetic.
RATU ADIL║True Leader, came very confidential, as presented by the power of God
RATU ADIL║True Leader, came to fix the lives of the people, who have been ravaged.
RATU ADIL║True Leader, arrived with a certainty, for justice and the welfare of his people.
RATU ADIL║True Leader, arrived with the symbol of philosophy, in accordance with the provisions of his Lord.
RATU ADIL║True Leader, arrived with a secret philosophy, unloaded to a value of nature, becomes a true consciousness.
RATU ADIL║True Leader, came not from the crowd and the arena of power ambitions.
RATU ADIL║True Leader, comes to dealing with serious obstacles, but it will be passed without getting hurt.
RATU ADIL║True Leader, came out from the conspiracy and engineering imaging.
RATU ADIL║True Leader, arrived with his own system, to change the existing system, towards a system of nature.
RATU ADIL║True Leader, came very surprising, because the leader was not understood by many people.
RATU ADIL║True Leader, came itself naturally, now present, but not known who it was.
RATU ADIL║True Leader, came gild force for every human being, for the sake of nation and state.
RATU ADIL║True Leader, came with terrible force, which is respected by the whole world.
RATU ADIL║True Leader, came to quell the feud due to incitement.
RATU ADIL║True Leader, came without an opponent, because no one could beat him.
RATU ADIL║True leader, came to conquer wrath, without people feeling defeated.
RATU ADIL║True leader, came up with did not have enemies, because not to seek the enemy.
RATU ADIL║True leader, arrived with a message of motherhood, to fulfill the longings and hopes of its people.
RATU ADIL║True leader, came to liberate the individual citizens of the difficulties of life.
RATU ADIL║True leader, arrived with the divine blessing, to liberate people from exploitation.
RATU ADIL║True leader, did not come to judge the result, but to fix the cause.
RATU ADIL║True leader, comes then back away, after the entire plan can be realized.
RATU ADIL║True leader, came and went, accompanied by longing and happiness of all mankind.
RATU ADIL║True leader, is a long-awaited leader of the past until now and they believe, will now be present.

RATU ADILKAH ANDA?

Ratu Adil secara personal akan sulit ditemukan oleh siapapun dan sampai kapanpun, sbb kemunculan figur ini hanya merupakan dampak logis dari seluruh rentetan perjuangan hidupnya dalam melakukan aplikasi dari sistem fitrah bagi kehidupan RAHMATAN LIL ALAMIN atau MAMAYU HAYUNING BUWANA dalam cakupan GLOBAL, yang dikenal dengan istilah TRI TANGTU DIBUANA.
Tri Tangtu di Buwana meliputi:
1)TIGA SISTEM FITRAH; a)Sistem Sastra Jendra, b)Sistem Hayu Ningrat, c)Sistem Pangruwating Diyu, disebut “WAHYU CAKRA NINGRAT”
2)TIGA SISTEM ENERGI, disebut TRISULA WEDA.
3)TIGA ZAT ABADI, disebut JAWAHAR AWAL, DLL.

Ciri Khas Ratu Adil berjuang merekonstruksi seluruh sistem kembali kepada SISTEM FITRAH bukan bagi CAKUPAN LOKAL atau NASIONAL. Ratu Adil adalah RATU DUNIA. Dia adalah PEMIMPIN DUNIA. Dia adalah SANG KHALIFAH. Dia adalah “TANGAN TUHAN” yang mendapatkan otoritas dari Sang Rabbul’alamin Penguasa Semesta Raya untuk memperbaiki kehidupan DUNIA. Sang Khalifah Ratu Adil ini otoritinya melebihi Nabi dan Rasul.
Sang Rabbul’alamin memberikan otoritas untuk memimpin Bumi “HANYA KEPADA SANG KHALIFAH”, bukan kepada Nabi dan Rasul (QS,2:30); sedangkan Nabi dan Rasul adalah “figur pinunjul” yang diutus untuk MEMBAWA RISALAH pada kewilayahan lokal. Arti RASUL sendiri adalah yang MEMBAWA RISALAH (resultant, resultante)

Sebuah contoh sempurna SANG RATU ADIL KHALIFATULARD adalah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang FIGUR YANG PALING SEMPURNA, karena beliau telah menempati ketiga jenjang kesempurnaan dalam melaksanakan amanah, sbb:
1)Pangkat Nabi, usia 25 th dgn gelar “Al’amin” (Raja).
2)Pangkat Rasul, usia 40 th dgn gelar “AS” (Sultan).
3)Pangkat Khalifatulard, usia 51 th dgn gelar “SAW” (Maha Raja).

SEBUAH TERMINOLOGI YANG PAS DAN SEPADAN, sbb:
1)Nabi = BUDAK ANGON = SATRIA PININGGIT = RAJA
2)Rasul = BUDAK JANGGOTAN = SATRIA PINANDITA = SULTAN
3)Khalifatulard = RATU ADIL = IMAM MAHDI = MAHA RAJA

BERBICARA MENJADI PEMIMPIN DUNIA:
SUDAH PANTASKAH menjadi RATU ADIL?
Atau SUDAH PANTASKAH menjadi IMAM MAHDI?
Atau SUDAH PANTASKAH menjadi KHALIFATULARD?
Atau SUDAH PANTASKAH menjadi MAHA RAJA BUMI?

RATU ADIL HARUS MELALUI JENJANG sbb:
Sudahkan anda menempati setingkat PEMBAWA RISALAH?
Atau anda menempati setingkat BUDAK JANGGOTAN?
Atau anda menempati setingkat SATRIA PINANDITA?
Atau anda menempati setingkat SULTAN?

UNTUK MENEMPATI KEDUDUKAN SETINGKAT Pembawa Risalah atau Budak Janggotan atau Satria Pinandita atau Sultan, tentu harus melelui jenjang sebelumnya, sbb:
Sudahkan anda menempati setingkat NABI?
Atau anda menempati setingkat BUDAK ANGON?
Atau anda menempati setingkat SATRIA PININGGIT?
Atau anda menempati setingkat RAJA?

Sungguh Ratu Adil BUKAN SEBUAH KHAYALAN, tapi Ratu Adil adalah PENCAPAIAN KOMPETENSI DIRI dihadapan TUHAN SANG RABBUL’ALAMIN, sehingga Dia diberi otoritas UNTUK MENJADI RAHMAT BAGI ALAM SEMESTA.

Saran saya bagi siapapun JANGAN BERMAIN-MAIN DENGAN ISTILAH RATU ADIL, padahal kita sebenarnya tidak memahaminya.

Terima kasih semoga bermanfaat serta menjadi bahan tafakur & perjuangan bagi pihak-pihak yang mempunyai cita-cita mulia menjadi Sang Maha Raja Ratu Adil.

GUNUNG GEDE BITU
ATAU TELAGA BEDAH
ADALAH TERUNGKAPNYA RAHASIA
█▀▀║█▀█║█▀║█▀█║█▀▄║█▀█
▀▀█║█║█║█▀║█║█║█║█║█▄█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█▀▀║█║║║█▀█║█▀█║█▀█║█
█║█║█║║║█║█║█▀█║█▄█║█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀▀
▀▀█║█▀█║█║▀▀█
█▀▀║█║█║█║▀▀█
▀▀▀║▀▀▀║▀║▀▀▀
PERHATIKAN TRISULAKATA DENGAN 9
HURUF YG TDK SALING MENGHILANGKAN
INSOEN~DIA (Hubungan Diri Dengan Tuhan)
INI~SOENDA (Kehidupan Ini Namanya Sunda)
IN~DONESIA (Dalam Kelimpahan Rahmat Tuhan)
█║█▀█║█▀▀║█▀█║█▀║█▀█║█▀▄║█║█▀█
█║█║█║▀▀█║█║█║█▀║█║█║█║█║█║█▄█
▀║▀║▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀║▀
█║█▀█║█║█▀▀║█▀█║█▀║█▀█║█▀▄║█▀█
█║█║█║█║▀▀█║█║█║█▀║█║█║█║█║█▄█
▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█║█▀█║█▀▄║█▀█║█▀█║█▀║█▀▀║█║█▀█
█║█║█║█║█║█║█║█║█║█▀║▀▀█║█║█▄█
▀║▀║▀║▀▀║║▀▀▀║▀║▀║▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀
Sunda sesungguhnya Global BUKAN ETNIS
Etnis berasal dari kata Et~Nusa atau Pulau
Tidak pernah ada Pulau Sunda,
Karena Sunda NAMA DUNIA.
SUNDA MILIK KITA SEMUA
Berpusat di PARAHYANGAN TENGAH,
Disebut juga SUNDAPURA SURALAYA.
SUNDA ADALAH FITRAH
DAN JANGAN COBA DIPUNGKIRI
KARENA SELURUH ASET DUNIA MILIK SUNDA
(Sumber: Buku Sunda Menbedah Zaman,
Karangan: Mandalajati Niskala berikut
penjelasan dlm Cuplikan Buku
SANG PEMBAHARU DUNIA DI ABAD 21 &
dari berbagai sumber lainnya)
█▀▀║█║█║█▀█║█▀▄║█▀█
▀▀█║█║█║█║█║█║█║█▄█
▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█▀█║█▀▄║█▀█║█║║║█▀█║█║█
█▄█║█║█║█▄█║█║║║█▄█║█▀█
▀║▀║▀▀║║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█║║║█▀█║█▀█▀█
█▄█║█║║║█▄█║█║█║█
▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀▄║█║█║█▀█║█║█▀█
█║█║█║█║█║█║█║█▄█
▀▀║║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█║║║█▀█║█▀█▀█
█▄█║█║║║█▄█║█║█║█
▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀▀║█║║║█▀█║█▀█║█▀█║█
█║█║█║║║█║█║█▀█║█▄█║█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀▀
█▀█║█▀▀║█▀█║║█▀█║█║█║█▀▀║█▀█║▀█▀
█▀█║█▀▀║█▀▀█║█▀▀║█║█║▀▀█║█▄█║║█
▀▀▀║▀▀▀║▀║║▀║▀║║║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║║▀
█▀▄║█║║║█▀█║█▀█║█▀█║║█▀█
█║█║█║║║█▀▀║█▄█║█▀▀█║█▄█║▀▀
▀▀║║▀║║║▀║║║▀║▀║▀║║▀║▀║▀
█║█║█║█║█▀█║█▀█║█▀▀║█▀█║█▀█
█▀█║▀▀█║█▄█║█║█║█║█║█▄█║█║█
▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀
▀█▀║█▀▀║█▀█║█▀▀║█▀█║█║█
║█║║█▀▀║█║█║█║█║█▄█║█▀█
║▀║║▀▀▀║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀

GUNUNG GEDE BITU
ATAU TELAGA BEDAH
ADALAH TERUNGKAPNYA RAHASIA
█▀▀║█▀█║█▀║█▀█║█▀▄║█▀█
▀▀█║█║█║█▀║█║█║█║█║█▄█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█▀▀║█║║║█▀█║█▀█║█▀█║█
█║█║█║║║█║█║█▀█║█▄█║█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀▀
▀▀█║█▀█║█║▀▀█
█▀▀║█║█║█║▀▀█
▀▀▀║▀▀▀║▀║▀▀▀
PERHATIKAN TRISULAKATA DENGAN 9
HURUF YG TDK SALING MENGHILANGKAN
INSOEN~DIA (Hubungan Diri Dengan Tuhan)
INI~SOENDA (Kehidupan Ini Namanya Sunda)
IN~DONESIA (Dalam Kelimpahan Rahmat Tuhan)
█║█▀█║█▀▀║█▀█║█▀║█▀█║█▀▄║█║█▀█
█║█║█║▀▀█║█║█║█▀║█║█║█║█║█║█▄█
▀║▀║▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀║▀
█║█▀█║█║█▀▀║█▀█║█▀║█▀█║█▀▄║█▀█
█║█║█║█║▀▀█║█║█║█▀║█║█║█║█║█▄█
▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█║█▀█║█▀▄║█▀█║█▀█║█▀║█▀▀║█║█▀█
█║█║█║█║█║█║█║█║█║█▀║▀▀█║█║█▄█
▀║▀║▀║▀▀║║▀▀▀║▀║▀║▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀
Perubahan konstruksi huruf~huruf
dari INSOEN~DIA
menjadi INI~SOENDA
kemudian menjadi IN~DONESIA
adalah sebuah KEAJAIBAN ILAHIYAH
SEBAB TIDAK MENGHILANGKAN SATU HURUFPUN.
Ini merupakan rahasia TRISULAWEDA sbb:
INSOEN~DIA = DIMENSI AIR cikal bakal RUH
INI~SOENDA = DIMENSI TANAH cikal bakal WUJUD
IN~DONESIA = DIMENSI API cikal bakal NAFSU

Sunda sesungguhnya Global BUKAN ETNIS
Etnis berasal dari kata Et~Nusa atau Pulau
Tidak pernah ada Pulau Sunda,
Karena Sunda NAMA DUNIA.
SUNDA MILIK KITA SEMUA
Berpusat di PARAHYANGAN TENGAH,
Disebut juga SUNDAPURA SURALAYA.
SUNDA ADALAH FITRAH
DAN JANGAN COBA DIPUNGKIRI
SUNDA ADALAH PEMILIK SELURUH ASET DUNIA.

█▀▀║█║█║█▀█║█▀▄║█▀█
▀▀█║█║█║█║█║█║█║█▄█
▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█▀▄║█▀█║█▀█
█║█║█▄█║█║█
▀▀║║▀║▀║▀║▀
█▀▀║█║█║█▀█║█▀█║█║█
▀▀█║█║█║█║█║█▄█║█▀█
▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█▀▄║█▀█║█║║║█▀█║█║█
█▄█║█║█║█▄█║█║║║█▄█║█▀█
▀║▀║▀▀║║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█║║║█▀█║█▀█▀█
█▄█║█║║║█▄█║█║█║█
▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀▀║█║║║█▀█║█▀█║█▀█║█
█║█║█║║║█║█║█▀█║█▄█║█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀▀
SUNDA berasal dari kata dasar SUNA
SUNA artinya adalah TATANAN
DA adalah ALAM WUJUD = ALAM DUNIA
HA adalah ALAM HIDUP = ALAM AKHIRAT
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Suna + Ha = Sunaha = SUNAH
SUNAH adalah TATANAN LANGIT
atau TATANAN AKHIRAT
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Suna + Da = Sunada = SUNDA
SUNDA adalah TATANAN BUMI
atau TATANAN DUNIA
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

█▀▀║█║█║█▀█║█▀▄║█▀█
▀▀█║█║█║█║█║█║█║█▄█
▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█▀█║█▀▄║█▀█║█║║║█▀█║█║█
█▄█║█║█║█▄█║█║║║█▄█║█▀█
▀║▀║▀▀║║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█║║║█▀█║█▀█▀█
█▄█║█║║║█▄█║█║█║█
▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀▄║█║█║█▀█║█║█▀█
█║█║█║█║█║█║█║█▄█
▀▀║║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█▀▀║█▀█║║█▀█║█║█║█▀▀║█▀█║▀█▀
█▀█║█▀▀║█▀▀█║█▀▀║█║█║▀▀█║█▄█║║█
▀▀▀║▀▀▀║▀║║▀║▀║║║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║║▀
█▀▄║█║║║█▀█║█▀█║█▀█║█▀▄║█║█║█▀█║█▀▀
█║█║█║║║█▀█║█▄█║█║█║█║█║█║█║█║█║█║█
▀▀║║▀║║║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀▀║║▀▀▀║▀║▀║▀▀▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

█▀█║█║█║█▀▄║█▀█║█║█
█▀█║█║█║█║█║█▄█║█▀▀█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀║║▀║▀║▀║║▀
█▀█║█▀█║█▀▀║█▀█║█▀█
█▄█║█║█║█║█║█║█║█║█
▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀
║║║███║║║
█║║▀█▀║║║
▀▀█████▀█
║║█████║▀
║║▄█║█▄║║
ANGON adalah bentuk kata “Pangjero” dari
bentuk primer ANGAN atau ANGANA.
Perubahan bentuk kata ANGAN menjadi ANGON
memberi makna seseorang yg MEMILIKI ANGAN-ANGAN.
Budak Angon berarti BUDAK YG MEMILIKI CITA-CITA.
Budak Angon menggambarkan manusia BUMIAN yang
menyandang FILSAFAT BUMI atau FILSAFAT IBU dgn
misi MAMAYU HAYUNING BUWANA.
Filsafat Ibu bagi kemanusiaan tak lain adalah:
PERWUJUDAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN.
Budak Angon adalah SETIAP ORANG YANG MEMILIKI
CITA-CITA DAN PERJUANGAN UNTUK MEWUJUDKAN
KEADILAN & KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA.
Budak Angon adalah SEBUAH KARAKTERISTIK yang bisa
disandang oleh siapa saja dan berjuang merekonstruksi
FILSAFAT KEHIDUPAN BUMI SECARA FITRAH.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
BUDAK ANGON ADALAH
= SATRIA PININGGIT
= MANUSIA BUMIAN
= PEMBAWA SIFAT KEIBUAN
= PEMBAWA FALSAFAH BUMI
= MANUSIA SEKELAS NABI
= MANUSIA TINGKAT SATU
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

█▀█║█║█║█▀▄║█▀█║█║█
█▀█║█║█║█║█║█▄█║█▀▀█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀║║▀║▀║▀║║▀
║║█║█▀█║█▀█║█▀▀║█▀▀║█▀█║▀█▀║█▀█║█▀█
║║█║█▄█║█║█║█║█║█║█║█║█║║█║║█▄█║█║█
▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║║▀║║▀║▀║▀║▀
║║║███║║║
║║║▀█▀║║█
█▀█████▀▀
▀║█████║║
║║▄█║█▄║║
JANGOTAN adalah bentuk kata “Pangjero” dari
bentuk primer JANGGATAN atau JANGGATANA.
Perubahan bentuk kata JANGGATANA menjadi JANGGOTAN
memberi makna seseorang yg MEMILIKI HAKEKAT HIDUP.
Budak Janggotan berarti BUDAK YG MEMILIKI
PEMAHAMAN HAKEKAT HIDUP, YANG BERHUBUNGAN
ANTARA MAKHLUK DENGAN SANG PENCIPTA
Budak Janggotan menggambarkan manusia LANGITAN yang
menyandang FILSAFAT LANGIT atau FILSAFAT BAPAK dgn
misi RAHMATAN LIL ALAMIN.
Filsafat Bapak bagi kemanusiaan tak lain adalah:
PERWUJUDAN HAKEKAT HIDUP BAGI KESEMPURNAAN.
Budak Janggotan adalah SETIAP ORANG YANG MEMILIKI
PEMAHAMAN HAKEKAT HIDUP DAN BERJUANG
UNTUK MEWUJUDKAN KESEMPURNAAN KEHIDUPAN
UMAT MANUSIA DAN ALAM SEKITARNYA.
Budak Janggotan adalah SEBUAH KARAKTERISTIK yang bisa
disandang oleh siapa saja dan berjuang merekonstruksi
FILSAFAT KEHIDUPAN LANGIT SECARA FITRAH.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
BUDAK JANGGOTAN ADALAH
= SATRIA PINANDITA
= MANUSIA LANGITAN
= PEMBAWA SIFAT KEBAPAKAN
= PEMBAWA FALSAFAH LANGIT
= MANUSIA SEKELAS RASUL
= MANUSIA TINGKAT DUA
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

█▀█║║█▀█║▀█▀║█║█
█▀▀█║█▄█║║█║║█║█
▀║║▀║▀║▀║║▀║║▀▀▀
█▀█║█▀▄║█║█
█▄█║█║█║█║█
▀║▀║▀▀║║▀║▀▀▀
║║║███║║║║║║█▀█
█║║▀█▀║║█║║█║║║█
▀▀█████▀▀║║║║║█
║║█████║║║║║║█
║║▄█║█▄║║║║║║▄

RATU ADIL ADALAH PEMIMPIN DUNIA
adalah Manusia sekelas IMAM MAHDI
adalah Manusia sekelas KHALIFATULARD
adalah Manusia sekelas MAHA RAJA BUMI

SUDAH PANTASKAH menjadi RATU ADIL?
Atau SUDAH PANTASKAH menjadi IMAM MAHDI?
Atau SUDAH PANTASKAH menjadi KHALIFATULARD?
Atau SUDAH PANTASKAH menjadi MAHA RAJA BUMI?
yang pangkatnya:
Di atas Budak Angon & Budak Janggotan, atau
di atas Satria Pininggit & Satria Pinandita, atau
di atas Nabi & Rasul.

BUMI INI BUKAN DIURUS OLEH
Budak Angon & Budak Janggotan, atau
Satria Pininggit & Satria Pinandita, atau Nabi & Rasul.

BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG KHALIFAH
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG KHALIFAH
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG KHALIFAH atau

BUMI INI HARUS DI URUS OLEH IMAM MAHDI
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH IMAM MAHDI
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH IMAM MAHDI atau

BUMI INI HARUS DI URUS OLEH MAHA RAJA BUMI
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH MAHA RAJA BUMI
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH MAHA RAJA BUMI atau

BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG RATU ADIL
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG RATU ADIL
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG RATU ADIL
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
RATU ADIL ADALAH MANUSIA TINGKAT TIGA
RATU ADIL ADALAH MANUSIA TINGKAT PARIPURNA
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
(Sumber: Buku Sunda Menbedah Zaman,
Karangan: Mandalajati Niskala berikut
penjelasan dlm Cuplikan Buku
SANG PEMBAHARU DUNIA DI ABAD 21,
dan dari berbagai sumber lainnya)
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

HATI-HATI DENGAN BABAKAN SILIWANGI

Orang yang paling KEWALAT di Kota Bandung dalam pandangan Sunda adalah DADA ROSADA, karena telah menyewakan BABAKAN SILIWANGI KE PIHAK SUASTA, padahal lahan itu bukan aset Pemerintahan Kota Bandung.
LAHAN ITU ADALAH WILAYAH SAKRAL YANG DISEBUT “BABAKAN LEBAK CAWENE”

Maka perhatikan kata-kata saya Dada Rosada akan MASUK BUI dan KONGLOMERAT manapun yang merebut lahan itu akan MATI DISERANG PASUKAN GAIB.

Haturan Kang LQ Hendrawan , Abah Dago Ki Badranaya, Ahmad Yanuana Samantho,Nuri Nuraina, Viett Mantik, Ruyat Sudradjat

Sumber : http://husnulyakin.wordpress.com/2012/02/28/nusantara-menurut-prabu-siliwangi/

*** SampurasunSIAPAPUN PIHAK PEMERINTAH KOTA BANDUNG YANG BERANI MEROBAH “KOTA KAMI SEBAGAI KOTA APAPUN YANG BERSIFAT MENGHILANGKAN JATI DIRI PA-RA-HYANG (termasuk merobah sebagai kota Syariah / Arab) DIJAMIN AKAN BERHADAPAN DENGAN KAMI….!!!
….AING SIAP PUPUTAN MOAL MUNDUR SATUNJANG BEAS…!!!

Like

23. RP - 16 August 2014

dalang pantun gunung wayang berkata”kalau bandung jadi negara,pemimpinnya dari gunung batu,tempatnya eyang mangkunagara didampingi embah jambrong tea” kalau yg pundung sudah kembali kecikapundung dkt taman juanda!maka bandung bakal nanjung. Bukit negla dan buniwangi bakal longsor, cikapundung tersumbat akhirnya maribaya jadi danau, lama lama sampaei cibodas,dan lama2 sumbatan itu bedah,bandung jadi danau kembali? Waduh2

Like

24. ahmad - 23 August 2014

Assalamu’alaikum 🙂

Saya hanya ingin bercerita sedikit tentang sesuatu.

Di Indonesia, dulu-sekarang ada sebuah daratan yang sangat makmur. Kekayaan alamnya pun melimpah. Daratan itu terbelah oleh sungai yang panjang dan besar, membuat daratan itu terbagi menjadi seberang hulu dan seberang hilir.

Daratan yang dulu pernah jaya pada masa purba. Raja yang memimpinnya pernah menaklukan semua orang melayu (bani jawi), raja sebelum majapahit menggema. Daratan yang pernah menjadi pelabuhan besar dari seluruh negeri.

Daratan ini sekarang berjuluk Serambi Madinah. Dimana awal mula ajaran islam masuk ke nusantara. Daratan yang di berkahi Allah sehingga alam pun tidak ingin mengusiknya, dan tidak pula pernah terlibat dalam konflik sara. Dimana di atasnya ada sebuah jembatan megah yang menghubungkan antara masyarakat seberang hulu dan seberang hilir. Banyak berbagai suku bangsa disana.

Di ujung sungai disana ada seorang hamba Allah yang senantiasa menjaga dirinya, selalu dilindungi oleh yang tak terlihat, tidak bersanak saudara (anak tunggal), dengan rumah bersusun tiga, dimana kiri dan kanannya tidak pernah panas oleh matahari.

Dahinya lebar, hidungnya mancung, berjanggut, bermisai tipis, usianya sekarang sudah 30 lebih, lahir tahun 1982 jum’at pagi, dan ada tanda lahir di tubuhnya. Tubuh dan tingginya sedang.

Hidupnya, sejak kecil tidak mempunyai musuh, tidak pernah berkelahi, namun kesandung kesampar, sering di hina. Pakaiannya seperti tidak pantas dengan tubuhnya, ramah dan senang menggoda (bercanda). Akhlaknya baik, ibunya berdarah arab dan sudah tidak ada lagi, ayahnya keturunan bangsawan jaman dulu (berdarah biru), nama ibunya sama seperti putri Rasulullah, nama ayahnya sama seperti salah satu sahabat Rasulullah.

Ada sebuah cerita, ketika beliau pernah berada di Jogja. Tahun itu (2006), bersama ayahnya ketika ingin pulang ke tanah kelahirannya, awan tampak bergulung-gulung di langit Jogja. Ombak sedang bergelombang, dan kapal belum dapat melepaskan jangkarnya. Kemudian beliau menunda kepulangannya sehari atau dua hari yang saya lupa.

Tanpa punya firasat buruk, setelah berangkat dan sampai di tanah kelahiran. Beberapa hari kemudian, terjadi gempa dahsyat di Jogja, dimana tempat yang pernah didiami itu rata dengan tanah.

Beliau juga pernah terselamatkan dari sebuah kecelakaan. Dimana ketika itu dia dibonceng temannya yang melajukan kendaraan dengan kecepatan sangat tinggi. Hingga ketika sampai di simpang empat lampu merah, kendaraan itu menabrak kendaraan lainnya dengan keras, sehingga terpental beberapa meter. Namun beliau hanya mengalami luka ringan dan pulang kerumah. Sedangkan temannya harus dirawat dirumah sakit.

Pada masa remaja beliau, beliau pernah bermimpi. Dimana dalam mimpinya itu, beliau sedang duduk-duduk di sebuah kursi di ruangan tamu, lalu ada suara yang mengatakan kepada dirinya, namun tidak ada wujudnya. Beliau hanya diberikan sebuah kata yaitu Makrifat. Yang kala itu beliau tidak mengetahui apa artinya.

Kemanapun beliau pergi, tanah yang dipijaknya akan ikut dinaungi, hingga beliau beranjak dari tempat itu. Hingga sekarang, Alhamdulillah Allah senantiasa menjaga tanah kelahirannya itu dari segala macam bencana. Dan tidak ada yang mengenal daerah tempat tinggalnya itu. Di ujung sungai sebelah timur, dengan rumah toko bertingkat tiga. Hanya sebuah rumah warisan dari kakeknya. Dimana kanan dan kirinya selalu rimbun (tidak panas ketika matahari berada di timur, tidak pula panas ketika matahari berada ditengah, dan tidak pula panas ketika matahari berada di barat.

Beliau hanya suka menyendiri di rumahnya, tidak tertarik dengan dunia, kekayaan dan politik. Hidupnya pas-pasan. Beliau mempunyai suara yang merdu dan hanya sedikit yang mengetahuinya.

Like

25. rajaphandita - 23 August 2014

woww..akhirnya sp ketemu juga.hebat uy

Like

26. pungki wing sampurno - 27 October 2014

Wah..wah..waw

Like

juraidah Asyari - 31 October 2014

Menurut aku hanya pulau kalimantan yang tdk tersentuh bencana,SP,RA budak angon adalah kelahiran kalimantan ibu berdarah sunda dan masih keturunan wali yg ke 9 dari tanah jawa yg ada hubungan dengan kanoman dan mesir jadi budak angon di pingit di pulau kalimantan yang berbentuk seperti eyang semar selama ini pencarian hanya pokus ke pulau jawa makax sulit di lacak keberadaanx…

Like

27. Diajeng Putri Aisyah - 7 November 2014

saya suka sejarah bangsa ini pingin diskusi lbh lanjut apalagi ttg sejarah ratu adil dan pernah disebut oleh soekarno. add pin bb 512792xx untuk menambah wawasan budaya blogspotnya nurkala beri bnyk pengetahuan nih

regards
DIAJENG PUTRI AISYAH

Like

nurkalakalidasa - 7 November 2014

itu maaf pin bb anda saya edit..
facebook ada ga..? 😛

Like

28. pencari SP - 30 January 2015

Pingin tahu,siapakah sejatinya sang khalifah tsb? Mana yg asli mana yg palsu, gampang kok,yg asli punya power sang tuhan, pingin bukti yg asli, coba sekarang pegang tanah rasakan daya setrum radiasinya dengan fokus…hati hati sangat beracun dan mematikan,jangan lama lama kalau pegang tanah,bagi yg merasa jadi satriya.p dan ratu adil maupun imam mahdi dan kalki avatar dll,kalau berani silahkan hentikan powernya sang khalifah asli,kalau bisa berhenti powernya,maka anda yg asli, powernya sampai bumi dan langit, siapapun bisa merasakan asalkan dengan fokus,bagi yg indigo dan yg punya tenaga dalam hati2 kalau pegang tanah,bisa pingsan dan koma atau ilmunya rontok,saya sudah ketemu dgn beliau,masih sangat muda,seluruh alam malakut sujud,bahkan sang tuhanpun segan dgn beliau,ayo ini tantangan bagi yg merasa jadi SP asli.seluruh negara dunia lagi mencari yg punya power ini.hanya ini yg bisa saya sampaikan,maka berbaiatlah pada beliau.kencangkan ibadah kalian,jagalah dan rapatkan keluarga anda senantiasa beribadah pada sang Tuhan.Trims

Like

krsn - 6 March 2018

klo sudh ktmu knp msih dcari? pakai acara bawa ktb kuno atlantis lagi,
lagian tidak tertulis nama SPnya. Bukan SP lagi jk
belum waktunya beliau sudah diketahui. tapi SK Satria Ketahuan.

Like

29. rp - 2 February 2015

heboh nyari sp!! 081224944921
from the king of kalajengking
the man of war_raja phandita the siliwangi9. Nothing else..

Like

30. Tobat - 25 March 2015

Emang heboh pada lagi nyari SP,bingung pilh yg mana,aku aja kenal 3 balon SP,terserah anda

Like

31. Jaka Surya 101 - 27 March 2015

Budak Angon setelah ku cari2 ternyata … udah ketemu disini

Like

32. RDBN - 8 May 2015

To No.28 pencari SP

Tulisan anda ngawuuurrrrrr sekaleeeeee … Bertobatlah kawan … klo dia asli ayo ktemu sama saya, nanti juga ketahuan apa dia genuine atau tidak … Berani tidak? Kasih No HP kamu biar kita janji ktemu di Jakarta Timur … Salam

Like

33. mana nih SP - 10 May 2015

Mana kang RP? Dah jadi SP, sdg proses jadi SP atau batal jadi SP? Dah kawin belum…. eh nikah?

Like

34. mana nih SP - 10 May 2015

Bandung kelem sumedang jaya.

Bandung sering banjir
http://news.okezone.com/topic/6754/banjir-bandung

Waduk Jatigede menenggelamkan Sumedang
https://hurahura.wordpress.com/2012/03/28/konservasi-mengabadikan-jejak-sumedanglarang-sebelum-tenggelam/

Kenyataannya, Bandung dan Sumedang sama-sama kelem.
Atau bisa juga berarti, Bandung dianggap tenggelam karena keseringan terkena banjir, sedangkan Sumedang berjaya/terkenal karena ada waduk besar disitu.

Waduk Jatigede berfungsi multi, terutama untuk irigasi dan PLTA.
Pertengahan 2015 waduk siap digenangi.

Horeeeee….. ramalan betuuuuulllll….. Bandung kelem Sumedang jaya!!!

Like

RPS - 28 May 2015

waduk jatigede akan menenggelamkan situs karuhun sumedang..
kwalat kaliwat liwat …..sumedang jaya BATAL hahah
yang ada ngarang rangan alias meranaaa……
SP harus berhadapan dengan RAJA IBLIS..
pengumuman batal aha ngelamun jadi SP..hahaha…

Like

35. lebak cawene tempat bocah angon menikahi nyi putri gandrung arum «Suryaans's Weblog Suryaans’s Weblog - 30 August 2015

[…] Source: lebak cawene tempat bocah angon menikahi nyi putri gandrung arum […]

Like

36. Hamba Allah-RA3 DASS - 22 October 2015

Dunia,..mulai berputar,..
keseimbangan mulai goyah,…
Para “raksasa” mulai unjug gigi,..
dunia dalam bencana dan umat islam dalam kesedihan,…

Tian Maha Agung,..
Maha Mulia ,…
Maha Tunggal,…Welas Asih dan
Tiada Awal serta Akhir,…

Kaulah yang telah
menciptakanku,…
dari darah para mujahid, penakluk, mubaligh dan raja
menyatu terekat bak mutiara katulistiwa,.,.

YA Rabbku,…
Semuanya kuserahkan kepada-MU
Hamba hanya
Abdullah,…

Hanya atas izin-Mu
Hamba dapat merangkai dan menyatukan
kembali,…tutungkul dan kalakay,…
berserakan seantero negari,..untuk,..

Membesarkan KeagunganMU,…
Membebaskan belenggu,..
kenistaan, kemelaratan dan Ketergantungan,..
Menjadi bangsa Mandiri,..ber-Tauhid dan Makmur,…

Hamba Allah
*Silih Asih,..Silih Asuh,..Silih Asah dan Makmur Bersama”

Like

37. Dodi - 29 December 2015

ASSALAMUALIKUM WR WB.

Like

38. Budak_Halimun - 13 February 2018

KULA

Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: