jump to navigation

lebak cawene tempat bocah angon menikahi nyi putri gandrung arum 22 August 2013

Posted by nurkalakalidasa in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
69 comments

dibawah ini adalah cuplikan pantun bogor yg berjudul “ngahiyangna pajajaran” dimana terdapat kalimat tentang lebak cawene:

Si Lengser unggah pangheulana
Seja inyana deuk neuleu ka mana jalan
Piwalujaeun bari teu herit
Sorangeun jaga Bangsa Sunda
Salila jaman Sunda pahili deule
Hanteu ragam sababaturan
Laju ku bangsa deungeun
Kasili deui kasili bae ….. !
Ti mumunggang bahe ngetan
Kadeuleu ku inyana
Kuwung kuwung ngundak tujuh
Jeung ngembatna nyela bumi
Jiga ungjah tina sagara
Jeung nutugna nimus halimun
Keuna logak karimbunan
Dina langping hiji gunung
Hanteu jauh ti tegalan anu engke jaga
Boga ngaran tegal rarangan
Jeung baris dicirian
Ku caringin tujuh rampag jarangkung
Di delang salapan Ki Hara
Ngajajarna papageran …… !
Urang Pajajaran mani areuweh
Neuleu kuwung kuwung ngundak tujuh !
Kabeh pada lalajo
Pada neuleu mani ngabengbreng
Ngabengbreng ti ruhur gunung !
Gunung urut urang Pajajaran neuleukeun kuwung kuwung
Kiwari aya keneh
Ngarana geh gunung bengbreng !
Meujeuh kabeh pada euweuh
Ka Raja nyampeurkeun Nyi Putri pangais bungsu
Pangais bungsu ti nu katujuh
Saha ngaran inyana ?
Kabejaeunana mah
Nyi Putri Gandrung Arum !
Ceuk Nyi Putri :
Rama Gustiiiii ….. !
Kaula deuk menta widi
Hayang ngababakan di lebah itu
Lebah kuwung kuwung nutug tujuh !
Seja kaula eundeuk tapa !
Kaula menta pibatureun
Tujuh pantaran kaula !
Ceuk Raja :
Nyai !
Ngaing moal ngahalang halang !
Seug !
Geura pilih pibatureun !
Nyi Putri laju milih !
Milih milih …. Tujuh kali inyana milih
Tujuh kali milih deui
Nya dipilih :
Tujuh cawene nyampeurkeun mata
Sabab galeulis nyeples Nyi Putri
Pangawakan nyeples Nyi Putri
Sagala gala nyeples Nyi Putri
Nyeples Nyi Putri ka sora sora !
Ngan aya
Nu dihaja sina bega !
Nya eta
Dina karang nu leutik jasa !
Sewang sewang baroga tanda
Karang leutik ciga bentang
Nu ngagenclang najan beurang
Eujeung caangna nu caang …. !
Karang tanda Nyai Putri
Dina tengah tengah tarang !
Ari tanda karang nu tujuhan
Sewang sewang aya lebahna
Aya nu dina pipi kenca deukeut gado
Aya nu dina punduk beulah katuhu
Aya nu dina susu nyeungseung beulah kenca
Aya nu dina tukang
Dina birit demplon beulah katuhu
Aya nu dina beuteung deukeut ka eta
Aya nu dina pingping deukeut ka eta
Malah anu saurang deui mah
Ditengah tengah nya eta tea …. !
( Heu euh eta eta inyana tea ….. ! )
Anggeus milih
Nyi Putri nindak
Ceuk Raja :
Lengser
Eta lebak urang ngaranan
Lebak Cawene !
Salila Nyi Putri encan purun
Babakan inyana kasaba semah
Salila kitu
Eta babakan di lemah eta
Moal deuk bisa kasorang jelema anu nyiyar !
Tapi engke
Eta lebak di eta lemah
Bakal kasaba teu dihaja
Ku aki aki ngora keneh
Jeung ku budak angon nu janggotan !
Tah eta duaan
Nu ngan baris nyararaho
Dina rupa eujeung lebah
Dina ngaran Lebak Cawene !
Eta aki aki ngora pangabisa
Engke inyana bakal nujah
Tapi ka budak angon
Anu unggul pangaweruh
Inyana bakal katukah …… !
Engke gara gara aya kutu unggah gunung
Eta aki aki baris kadongdong
Inyana baris jadi gara gara
Anu ngagara garakeun Sunda
Paseya jeung urang Sunda keneh !
Bangsa Sunda maseyan
Bangsa Sunda deui !
Budak angon anu bela
Inyana bakal jadi puraga
Sabab inyana sanggup jadi puraga
Dina bela melaan Pajajaran ………….. !
Lebak Cawene di Lemah Cawene
Laju euweuh nu nyaraho deui
Sabab budak angon
Mawa rasiah inyana ka jero kubur !
Tapi dina tutunggul inyana
Baris ngelak bae gagak
Nitah ngorehkeun deui karehaneun
Dina kalangkang Paku Jajar Ki Pahare …. !
Sabab dina kalakay Hanjuang Sijang
Ku budak angon kungsi kabaca
Wayah bentang baris nuduhkeun
Pijodoeun Nyi Putri Gandrum Arum ….. !

pembahasan:
1. ciri-ciri lokasi lebak cawene:

“Ti mumunggang bahe ngetan
Kadeuleu ku inyana
Kuwung kuwung ngundak tujuh
Jeung ngembatna nyela bumi
Jiga ungjah tina sagara
Jeung nutugna nimus halimun
Keuna logak karimbunan
Dina langping hiji gunung
Hanteu jauh ti tegalan anu engke jaga
Boga ngaran tegal rarangan
Jeung baris dicirian
Ku caringin tujuh rampag jarangkung
Di delang salapan Ki Hara
Ngajajarna papageran …… !
Urang Pajajaran mani areuweh
Neuleu kuwung kuwung ngundak tujuh !
Kabeh pada lalajo
Pada neuleu mani ngabengbreng
Ngabengbreng ti ruhur gunung !
Gunung urut urang Pajajaran neuleukeun kuwung kuwung
Kiwari aya keneh
Ngarana geh gunung bengbreng !”

2. putri raja ke 6 dari 7 bersaudara yaitu nyi putri gandrung arum yang bertapa di lebak cawene yg di temani oleh tujuh wanita sebaya dirinya yg mirip, kecuali tanda tahi lalat di tengah kening nya / jidatnya

“Ka Raja nyampeurkeun Nyi Putri pangais bungsu
Pangais bungsu ti nu katujuh
Saha ngaran inyana ?
Kabejaeunana mah
Nyi Putri Gandrung Arum !
Ceuk Nyi Putri :
Rama Gustiiiii ….. !
Kaula deuk menta widi
Hayang ngababakan di lebah itu
Lebah kuwung kuwung nutug tujuh !
Seja kaula eundeuk tapa !
Kaula menta pibatureun
Tujuh pantaran kaula !
Ceuk Raja :
Nyai !
Ngaing moal ngahalang halang !
Seug !
Geura pilih pibatureun !
Nyi Putri laju milih !
Milih milih …. Tujuh kali inyana milih
Tujuh kali milih deui
Nya dipilih :
Tujuh cawene nyampeurkeun mata
Sabab galeulis nyeples Nyi Putri
Pangawakan nyeples Nyi Putri
Sagala gala nyeples Nyi Putri
Nyeples Nyi Putri ka sora sora !
Ngan aya
Nu dihaja sina bega !
Nya eta
Dina karang nu leutik jasa !
Sewang sewang baroga tanda
Karang leutik ciga bentang
Nu ngagenclang najan beurang
Eujeung caangna nu caang …. !
Karang tanda Nyai Putri
Dina tengah tengah tarang !
Ari tanda karang nu tujuhan
Sewang sewang aya lebahna
Aya nu dina pipi kenca deukeut gado
Aya nu dina punduk beulah katuhu
Aya nu dina susu nyeungseung beulah kenca
Aya nu dina tukang
Dina birit demplon beulah katuhu
Aya nu dina beuteung deukeut ka eta
Aya nu dina pingping deukeut ka eta
Malah anu saurang deui mah
Ditengah tengah nya eta tea …. !
( Heu euh eta eta inyana tea ….. ! )
Anggeus milih
Nyi Putri nindak”

3. prabu siliwangi menamai lokasi tersebut lebak cawene, dan akan di temukan secara tidak sengaja hanya oleh aki-aki ngora keneh dan budak angon nu janggotan

“Ceuk Raja :
Lengser
Eta lebak urang ngaranan
Lebak Cawene !
Salila Nyi Putri encan purun
Babakan inyana kasaba semah
Salila kitu
Eta babakan di lemah eta
Moal deuk bisa kasorang jelema anu nyiyar !
Tapi engke
Eta lebak di eta lemah
Bakal kasaba teu dihaja
Ku aki aki ngora keneh
Jeung ku budak angon nu janggotan !
Tah eta duaan
Nu ngan baris nyararaho
Dina rupa eujeung lebah
Dina ngaran Lebak Cawene !
Eta aki aki ngora pangabisa
Engke inyana bakal nujah
Tapi ka budak angon
Anu unggul pangaweruh
Inyana bakal katukah …… !

4. disebutkan oleh prabu siliwangi bahwa nanti pada saat sunda perang dengan sunda lagi atau perang saudara, budak angonlah yg jadi puraga membela pajajaran..

“Engke gara gara aya kutu unggah gunung
Eta aki aki baris kadongdong
Inyana baris jadi gara gara
Anu ngagara garakeun Sunda
Paseya jeung urang Sunda keneh !
Bangsa Sunda maseyan
Bangsa Sunda deui !
Budak angon anu bela
Inyana bakal jadi puraga
Sabab inyana sanggup jadi puraga
Dina bela melaan Pajajaran ………….. !”

5. lalu budak angon menghilang ke lebak cawene tanpa ada yg mengetahui dimana itu lebak cawene, dan menikah dengan nyi putri gandrung arum

“Lebak Cawene di Lemah Cawene
Laju euweuh nu nyaraho deui
Sabab budak angon
Mawa rasiah inyana ka jero kubur !
Tapi dina tutunggul inyana
Baris ngelak bae gagak
Nitah ngorehkeun deui karehaneun
Dina kalangkang Paku Jajar Ki Pahare …. !
Sabab dina kalakay Hanjuang Sijang
Ku budak angon kungsi kabaca
Wayah bentang baris nuduhkeun
Pijodoeun Nyi Putri Gandrum Arum ….. !”

jadi di lebak cawene ini lah bocah angon ngababakan dan menikah dengan putri prabu siliwangi yaitu nyi putri gandrung arum.. wow lucky bastard :mrgreen:

Advertisements